Dil/Language: Türkçe English
      Kullanıcı Rehberi
      SSS
      Hakem Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye | Unuttum | Aktivasyon
Dergi Park Elektronik Sosyal Bilimler Dergisine .
 
Her türlü İstek ve Eleştirileriniz için .
 
Yeni Üye Girişi Sorun Yaşayanlar... .
 
Aktivasyon Sorunu Dergiye üye olmak isteyenler .
 
Makale Gönderme Sistemi .
 
Online Kişi
1
Bu Günkü Ziyaretçi 4420
Toplam Ziyaretçi 5304805
 
DOAJ
indexcopernicus

arastirmax

CiteFactor

İÇİNDEKİLER
Doç.Dr.Hasan Tahsin FENDOĞLU
1 -2001 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI (ANAYASA’NIN 13. MADDESİ) :
Öz Tam Metin
Doç.Dr.Mustafa AVCI
2 -OSMANLI UYGULAMASINDA İNFAZI ÖZELLİK GÖSTEREN HAPİS TÜRLERİ: KALEBENTLİK, KÜREK VE PRANGABENTLİK
Öz Tam Metin
Dr.Ahmet TARCAN
3 -GELENEKSEL ELEŞTİRİDEN YAPISAL ELEŞTİRİYE
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Cemal ALTAN
4 -18 NİSAN 1999 GENEL SEÇİMLERİNİN TEK ADLI-İKİ TURLU (DAR BÖLGE) SEÇİM YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Uğur YÖNTEN
5 -LE SENTIMENT DE LA NATURE DANS LA NOUVELLE HELOISE DE ROUSSEAU
Öz Tam Metin
Dr.İlknur Uluğ
6 -YARGITAY KARAR İNCELEMESİ
Öz Tam Metin
Öğr.Gör.Levent MERCİN
7 -MÜZELERİN SANAT (RESİM) EĞİTİMİ AMAÇLI KULLANILMASINA İLŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Arş. Gör. Selma ANŞIN
8 -ALAN DIŞI OKUL DENEYİMİ II UYGULAMASININ KURUMSAL, YÖNTEMSEL VE GÜDÜSEL SONUÇLARI
Öz Tam Metin
Arş.Gör.Ömer ERGÜN
9 -VAKIF-ESKİ VAKIF KAVRAMLARI VE VAKIF UYUŞMAZLIKLARINDA YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ
Öz Tam Metin
Doç.Dr.Fazıl Hüsnü ERDEM
10 -TCK’nun 312. Maddesinde Gerçekleştirilen Son Değişiklik Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Öz Tam Metin
Mehmet ŞİMŞEK
11 -MİLLETLER MOZAİĞİ OLARAK DİYARBAKIR
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.İsmail Tuncer
12 -GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜYÜME-DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİNİ KONU ALAN BAZI AMPİRİK ÇALIŞMALAR ÜZERİNE
Öz Tam Metin
Doç.Dr.Hasan Tahsin FENDOĞLU
13 -CHAPTER FOUR LİBERTY AND TURKISH CONSTITUTIONS:
Öz Tam Metin
Öğr. Gör. Mehmet HAZAR
14 -TÜRK LEHÇELERİNDE GÖRÜLEN +DIRIK EKİ ÜZERİNE BİR DENEME
Öz Tam Metin
Arş.Gör.Hüseyin Murat IŞIK
15 -1921 VE 1924 ANAYASAL DÜZENLEMELERİ BAĞLAMINDA ASKERİ BÜROKRASİNİN DEVLET TEŞKİLATI İÇİNDEKİ YERİ
Öz Tam Metin
Mıcheal R. LANZANO-Çev.Ahmet Tarcan
16 -İNGİLİZCE YAZIM KURALLARI: BİR TARİH KAZASI
Öz Tam Metin
M.Ruhat YAŞAR
17 -DİNDEN PSİKİYATRİYE: DEĞİŞEN SOSYAL KONTROL SÜRECİNİN DOĞASI
Öz Tam Metin
Dr. Ali Osman ALAKUŞ
18 -İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ BİREYLER BAKIMINDAN SANAT EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Mehmet NARLI
19 -YENİ BİR TİRAN YA DA ÇAĞDAŞ ÜFÜRÜKÇÜ: TELEVİZYON
Öz Tam Metin
Dr. İlknur ULUĞ (Der.)
20 -SANAL SİGORTACILIK
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Mustafa SARIBIYIK
21 -İLK OSMANLI MEDRESELERİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. M. Cengiz YILDIZ
22 -RESMİ DİNSEL BÜROKRASİNİN TEMSİLCİSİ OLARAK DİYANET VE ALEVİLİK
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Ömer AYTAÇ
23 -BİLİNCİN SOSYOLOJİK ANALİZİ
Öz Tam Metin
Doç. Dr. Ahmet GÜRBÜZ
24 -J. J. ROUSSEAU VE TOPLUM SÖZLEŞMESİ KURAMI’NIN DEĞERİ
Öz Tam Metin
Dr. A. Ezeli AZARKAN
25 -İBN HALDUN’UN DEVLET GÖRÜŞÜ (Yönetimler Döngüsü)
Öz Tam Metin
Dr. Mehmet Ali PARLAYAN
26 -YÖNETİCİLERİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ İLE ONLARIN HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM NİTELİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Dr. Tuncay Turan TURABOĞLU
27 -VEKALET MALİYETLERİ (AGENCY COSTS) VE TEMETTÜ KARARLARI İLİŞKİSİ
Öz Tam Metin
Doç. Dr. Mesut ERDAL
28 -KUR’AN’DA FİTNE KAVRAMI
Öz Tam Metin
29 -DUYURULAR (YENİ)
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Behçet ORAL
30 -ÖĞRETMENİN HİZMET ÖNCESİ ve HİZMET İÇİ EĞİTİMİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Abidin DAĞLI
31 -TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE EĞİTİM SİSTEMİNE UYGULANABİLİRLİĞİ
Öz Tam Metin
Okutman Fevzi KARADEMİR
32 -DEDE KORKUT'TAN BİR CÜMLENİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Öz Tam Metin
Faysal ÖZDAŞ
33 -ÖĞRETMENLERİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
EROL KARAOGLU
34 -FREE WEB HOSTINGLERIN YÜKÜMLERINI BERTARAF EDEREK YARARLANMANIN HUKUKI DEGERLENDIRMESI
Öz Tam Metin
Dr. M. Ruhat YAŞAR
35 -ÇATIŞMA TEORİSİ BAĞLAMINDA DEPRESYONUN SINIFSAL KARAKTERİ
Öz Tam Metin
Mehmet ŞİMŞEK
36 -DİYARBAKIR’DA BİR MİDYATLI: HORİ AZİZ GÜNEL
Öz Tam Metin
E-SOSDER DUYURU
37 -KADININ SOSYOLOJİK VE HUKUKSAL SORUNLARI İLE ÇÖZÜM YOLLARI SEMPOZYUMU
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL
38 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET KULLANMA DURUMLARI
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Akın Marşap
39 -MODERN RESİM-İŞ EĞİTİMİNDE YARATICI VE SANATSAL ÖNDERLİK
Öz Tam Metin
Dr. Abuzer AKGÜN, Yrd. Doç. Dr. Selahattin GÖNEN
40 -ÇÖZÜNME VE FİZİKSEL DEĞİŞİM İLİŞKİSİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE GİDERİLMESİNDE ÇALIŞMA YAPRAKLARININ ÖNEMİ
Öz Tam Metin
Dr. Nilüfer DALKILIÇ BEKLEYEN
41 -İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN KULLANILAN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ
Öz Tam Metin
Dr. Recep TÜMERDEM, Yrd. Doç. Dr. Servet TURAL, Yrd. Doç. Dr. Bilsen TURAL
42 -KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE KİMYA ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN SAPTANMASI
Öz Tam Metin
Dr. Özand GÖNÜLAL
43 -SANAT SINIFLAMASI VE TOPLUMSAL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Öz Tam Metin
Dr. Hüseyin Haşimi GÜNEŞ
44 -KAMU HARCAMALARININ KALKINMAYA ETKİSİNDE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Abdurrahman Ekinci
45 -ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Öz Tam Metin
Arş.Gör.Dr. Süleyman İLHAN
46 -BİR SOSYO-EKONOMİK ÖRGÜTLENME BİÇİMİ OLARAK KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER
Öz Tam Metin
Doç. Dr. Nihat AYDENİZ
47 -İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN REKABETÇİ ENDÜSTRİ İŞLETMELERİNE ETKİLERİ
Öz Tam Metin
Dr. Hakan SAMUR
48 -MARKET CITIZENSHIP: THE MOST IMPORTANT DIMENSION OF COMMON EUROPEAN UNION IDENTITY
Öz Tam Metin
Prof. Dr. M. Siraç İNAN
49 -FRİEDRİCH SCHİLLER’İN DON CARLOS YAPITI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Halil ÇEÇEN
50 -DADALOĞLU'NDA KLASİK EDEBİYAT HUSUSİYETLERİ
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN
51 -HUMANİZM ve EĞİTİM
Öz Tam Metin
Dr. Ahmet ÇELİK
52 -KUR’AN’IN NASSINA AYKIRI OLDUĞU HALDE TEFSİR KİTAPLARINDA YER VERİLEN HABERLER
Öz Tam Metin
Dr. Ramazan ÖZBEK
53 -EĞİTİM PROGRAMLARININ BİREYSELLEŞTİRİLMESİNİN SEBEPLERİ
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ÖNDİN
54 -RÖNESANS DÖNEMİNDE TİNSEL MÜLKİYET KAVRAMININ GELİŞİMİ VE SANATÇI HAKLARI
Öz Tam Metin
Selahattin GÖNEN-Abuzer AKGÜN
55 -ISI VE SICAKLIK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İLE İLGİLİ OLARAK GELİŞTİRİLEN ÇALIŞMA YAPRAĞININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Dr. Beyhan BAĞ-Yrd. Doç. Dr. Mine EKİNCİ
56 -SAĞLIK PERSONELİNİN RUHSAL SORUNLARI OLAN BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI
Öz Tam Metin
Dr. Yaşar ÇELİKKOL
57 -HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE MEDİNE’DE SU KAYNAKLARI
Öz Tam Metin
Uzman Levent Mercin
58 -KÜLTÜR VE SANAT DEĞERLERİNİN YAŞATILMASINDA MÜZELERİN ROLÜ
Öz Tam Metin
Prof. Dr. Himmet UÇ
59 -AHMET KUTSİ TECER’İN ŞİİRLERİNDE İMAJLAR
Öz Tam Metin
Doç.Dr.Kurban ÜNLÜÖNEN/Arş Gör.Dr.Yasin BOYLU
60 -TÜRKİYE�DE YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİNDEKİ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Dr. Hakan KİTAPÇI/Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR/Dr. Bülent SEZEN
61 -THE COMBINED EFFECTS OF TRUST AND EMPLOYEE IDENTIFICATION ON INTENTION TO QUIT
Öz Tam Metin
Suat TEKER/K.Evren BOLGÜN/M.Barış AKÇAY
62 -BANKA SERMAYE YETERLİLİĞİ: BASEL II STANDARTLARININ BİR TÜRK BANKASINA UYGULANMASI
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Okan YAŞAR
63 -SANAYİDE KURULUŞ YERİ FAKTÖRLERİNDEN SERMAYE, DEVLET, İKLİM VE ULAŞIM KONULARININ HEDEFLERİ VE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ(ORTA ÖĞRETİM)
Öz Tam Metin
Dr. H.HaşimiGÜNEŞ/Yrd. Doç.Dr. Cahit AYDEMİR
64 -ANAYASAL İKTİSAT TEORISİNİ DOĞURAN ARAYIŞLAR
Öz Tam Metin
Dr. M. Selami YILDIZ
65 -DEPARTMANLI MAĞAZALAR : DEPARTMANLI BİR MAĞAZADAN ALIŞ-VERİŞ YAPAN MÜŞTERİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI VE SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Aykut BEDÜK
66 -TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN KADIN VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç. Dr. Hüseyin Mualla YÜCEOL
67 -BİR POLİTİKA DEĞİŞKENİ OLARAK İŞSİZLİĞİN ÖLÇÜLMESİ SORUNU VE TÜRKİYE’ DE GERÇEK İŞSİZLİK ORANI
Öz Tam Metin
Dr. Serdar KARAKAYA
68 -SİNEMA-RESİM İLİŞKİSİ VE SANAT OLARAK SİNEMANIN RESİMSEL ESTETİĞİ
Öz Tam Metin
Ferah SARIKAŞ
69 -VIRGINIA WOOLF’UN MRS DALLOWAY ADLI ESERİNDEKİ ÜSLUBUN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Metin ALTIOK
70 -ULUSLARARASI SERMAYENİN KRİZİ, HEGEMONYA SAVAŞLARI VE TÜRKİYE
Öz Tam Metin
Cemal ALTAN
71 -GENEL SEÇİMLER-YEREL SEÇİMLER İLİŞKİSİ (1983-2004)
Öz Tam Metin
Afşin ŞAHİN
72 -REMM MODELİ ÇERÇEVESİNDE BİREYLERİN İKTİSADİ DAVRANIŞLARININ ANALİZİ
Öz Tam Metin
Arş. Gör. Dr. Ümit KOÇ
73 -XVI. YÜZYIL ANADOLU’SUNDA ŞARAP VE BOZA ÜRETİMİ
Öz Tam Metin
Murat KARAGÖZ/Ali ŞEN
74 -Exports and Economic Growth of Turkey: Co-integration and Error-Correction Analysis
Öz Tam Metin
Arş.Gör. Songül AKIN/Yrd.Doç.Dr.Ali Yılmaz HIZAL
75 -TÜRK FINDIĞI
Öz Tam Metin
Onur MÜMİNOĞLU/Suat TEKER
76 -A Solution for the Aged Turkish Social Security System: Private Pension Funds
Öz Tam Metin
Arş.Gör.Burcu Selin YILMAZ/Arş.Gör.Özgür Devrim YILMAZ
77 -TERÖRİZM VE TERÖRİZMİN HEDEFİ OLARAK TURİZM ENDÜSTRİSİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Ali TEKİN/Yrd.Doç.Dr.Sümmani EKİCİ/Dr.Tekin ÇOLAKOĞLU
78 -Engelli Çocuklarda Bütünleşme: Kamp ve Kamp Personelinin Önemi
Öz Tam Metin
Dr. Hüseyin Haşimi GÜNEŞ/Tanju SARI
79 -TÜRKİYE’DE TARIM TOPRAKLARININ MÜLKİYET YAPISI VE TARİHSEL SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMDE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Rüştü ILGAR
80 -EKOLOJİK BAKIŞLA JEOTERMAL KAYNAKLARA DUALİST YAKLAŞIM
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Selahattin GÖNEN/Yrd.Doç.Dr.Abuzer AKGÜN
81 -BİLGİ EKSİKLİKLERİ VE KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ VE GİDERİLMESİNDE, ÇALIŞMA YAPRAKLARI VE SINIF İÇİ TARTIŞMA YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Doç. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
82 -KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK DAVRANIŞI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Eyüp İZCİ
83 -SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖZEL EĞİTİM” KONUSUNDAKİ YETERLİKLERİ
Öz Tam Metin
Özlem ÇAKMAK/Murat HEVEDANLI
84 -EĞİTİM VE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTELERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Levent MERCİN
85 -İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ’NİN EĞİTİM KURUMLARI AÇISINDAN GEREKLİLİĞİ VE GELİŞTİRME ETKİNLİĞİ
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
86 -BELEDİYE BAŞKANLARININ GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Özlem Atalık
87 -IMPACT OF THE REWARD PROGRAM ELEMENTS ON AIRLINES CUSTOMERS: CASE OF TURKISH AIRLINES
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Özcan KARAHAN
88 -TÜRKİYEDE ÖRTÜK ENFLASYON HEDEFLEMESİ PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN OLUŞAN RİSKLER VE BU RİSKLERİN YÖNETİM POLİTİKALARI
Öz Tam Metin
H.Burçin HENDEN/ Rıfkı HENDEN
89 -YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET SUNUMLARINDAKİ DEĞİŞİM VE e-BELEDİYECİLİK
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Fazlı ERGÜL
90 -MOTİVASYON VE MOTİVASYON TEKNİKLERİ
Öz Tam Metin
Mehmet TAŞPINAR/ Çetin GÜMÜŞ
91 -ÜLKEMİZDE İNTERNET KAFELERİN ORTAM VE KULLANICI PROFİLİ
Öz Tam Metin
Erdal BAY/ M. Nur TUĞLUK/ Başaran GENÇDOĞAN
92 -ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Prof. Dr. Neriman ARAL/Doç. Dr. Aysel Köksal AKYOL/Yrd. Doç. Ayperi SIĞIRTMAÇ
93 -BEŞ-ALTI YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARI ÜZERİNDE ORFF ÖĞRETİSİNE DAYALI MÜZİK EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Prof.Dr.Neriman ARAL/Doç.Dr.Figen GÜRSOY/Arş.Gör.Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
94 -YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN VE KALMAYAN KIZ ERGENLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Arş Gör.Dr.Hacı Kurt
95 -TÜRKİYE’DE KENT PLANLARININ SİYASAL AMAÇLARLA YOZLAŞTIRILMASI:ANKARA ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ/Yrd.Doç.Dr. Mustafa BULUT
96 -SERMAYE BİRİKİMİNİN TARIMSAL SULAMADA KULLANIMI (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Cahit AYDEMİR/Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ
97 -MERKANTİLİZMİN ORTAYA ÇIKIŞI
Öz Tam Metin
İbrahim ÖZCOŞAR/Dr. Hüseyin Haşimi GÜNEŞ
98 -OSMANLI DEVLETİ’NDE CİZYE VE 19. YÜZYILA AİT BİR CİZYE DEFTERİ: CİZRE SANCAĞI’NIN CİZYE DEFTERİ (CİZYE DEFTER NUMARASI:375)
Öz Tam Metin
Doç. Dr. Mehmet TİKİCİ/Yrd. Doç. Dr. Ali AKSOY/Uzm.Neslihan DERİN
99 -TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN RADİKAL UNSURLARINDAN BİRİSİ OLARAK YALIN YÖNETİM
Öz Tam Metin
Doç.Dr.A. Yılmaz GÜNDÜZ
100 -TÜRKİYE´DE YOKSULLUKLA MÜCADELE ÜZERİNE BİR İNCELEME
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Ahmet TARCAN
101 -SANAL DÜNYADA DİLLERİN KULLANIM ORANLARI
Öz Tam Metin
Dr.Beyhan BAĞ/Yrd.Doç.Dr. Mine EKİNCİ
102 -RUHSAL SORUNLU BİREYLERE YÖNELİK TOPLUM TUTUMLARI ÖLÇEĞİNİN (RSTTÖ) TÜRK TOPLUMUNDA GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Ferah ÖZKÖK
103 -YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA TURİZMİN YERİ
Öz Tam Metin
Arş.Gör.Dr.Mustafa KUDU/Öğr.Gör.Dr.Ramazan ÖZBEK/Arş.Gör.Dr.Recep BİNDAK
104 -OKUL DENEYİMİ- I UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Öz Tam Metin
Assist. Prof .Dilek Leblebici TEKER
105 -IMPLEMENTING OPERATIONAL RISK MANAGEMENT IN BANKS VIA INSURANCE POLICIES
Öz Tam Metin
Dr.Ahmet ÇELİK
106 -İLK ÖĞRETİM MÜFREDATINDA “DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ” DERSİ
Öz Tam Metin
Dr. Yaşar SUBAŞI DİREK
107 -SOSYO-KÜLTÜREL YAPININ KONUT OLUŞUMUNA ETKİSİ:DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Öğr.Gör.Mesut Yaşar
108 -TÜKETİM TOPLUMU VE SANAT İLİŞKİSİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Rüştü ILGAR/Yrd.Doç.Dr. Nusret KOCA
109 -SU YÖNETİMİNDE ÜLKEMİZ KIYI SULARININ EKOLOJİK TAŞIMACILIKTA KULLANIM POTANSİYELİ
Öz Tam Metin
Doç. Dr. A. Nejat BİLGEN
110 -ÇAVLUM ORTA TUNÇ ÇAĞI NEKROPOLÜ’NDE ELE GEÇEN LÜLETAŞI MÜHÜR
Öz Tam Metin
Arş.Gör.Veli Denizhan KALKAN
111 -ÖRGÜTSEL ÖĞRENME VE BİLGİ YÖNETİMİ: KESİŞİM VE AYRIŞMA NOKTALARI
Öz Tam Metin
Arş.Gör.Gözde ÇOLAKOĞLU
112 -ALMAN GEBRAUCHSMUSİK AKIMI, TÜRK MÜZİĞİ VE SELÂHATTİN İÇLİ
Öz Tam Metin
Prof.Dr. Mehmet Sıraç İNAN
113 -HEİNAR KİPPHARDT’IN ROBERT OPPENHEİMER DAVASI ADLI YAPITI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Tekin SUSAM
114 -YÜZEY SULARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ : TOKAT İLİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Öğr.Gör Oktem ÖZ
115 -THE USE OF LITERATURE FOR A CONSTRUCTIVE BASIS IN LANGUAGE TEACHING
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Songül ATAK
116 -BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNDE ÖNGÖRÜLEN DENETİM YÖNTEMLERİ
Öz Tam Metin
Doç. Dr. Halime HÜRYILMAZ
117 -GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ YERLEŞMECİLERİNİN ERKEN BRONZ ÇAĞI’NDA DENİZ AŞIRI İLİŞKİLERİ
Öz Tam Metin
Dr. Adem ANBAR
118 -CREDIT RISK MANAGEMENT IN THE TURKISH BANKING SECTOR : A SURVEY STUDY
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Hasan AYDIN
119 -DOĞU VE BATI FELSEFESİNDE ALTIN ÇAĞ MİTLERİ
Öz Tam Metin
Prof.Dr.Neriman ARAL/Dr.Aynur BÜTÜN AYHAN/Özge ÜNLÜ/Nilüfer ERDOĞAN/Nazan ÜNAL
120 -ANAOKULU VE ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Öğr.Gör. Ferah SARIKAŞ
121 -PROBLEMS IN TRANSLATING COLLOCATIONS
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
122 -İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK KAVRAMI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ
Öz Tam Metin
Gülay ÇALIŞKAN
123 -ALTI SİGMA VE TOPLAM KALİTE
Öz Tam Metin
Dr. Fatma Meral HALİFEOĞLU
124 -SAVUR GELENEKSEL KENT DOKUSU İLE SOSYAL YAPI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr.Şengül KOCAMAN
125 -ANALYSE DU TRAGI-COMIQUE DANS LE THEATRE DE IONESCO
Öz Tam Metin
Dr. M. Yüksel ERDOĞDU
126 -YARATICILIK İLE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Öz Tam Metin
Prof. Dr. Hasan AKGÜNDÜZ
127 -Geleneksel Medrese ve Üniversite Programlarında LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Vedat DAL, Ahmet ÖZBEK
128 -AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HAZIR GİYİM SANAYİİNDEKİ E-TİCARET UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Aziz HARMAN/ M. Faysal AKIN
129 -EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNİN ÖĞRETİM ŞEKLİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Öz Tam Metin
Arş.Göv.Abdulvahap ULUÇ/ Yrd.Doç.Dr.Abdullah ÇELİK
130 -HAYEK’İN LİBERAL DÜŞÜNCESİNDE BİREY–DEVLET İLİŞKİSİ
Öz Tam Metin
Dr.İbrahim ÖZCOŞAR
131 -19.YÜZYILDA ABD MİSYONERLERİNİN MARDİN SÜRYANİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLERİ
Öz Tam Metin
Dr. Çetin BALANUYE/ Emrehan HALICI
132 -SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME BEYİN GÖÇÜ ve BİLİŞİM “Felsefi bir perspektif”
Öz Tam Metin
Doç. Dr. Halime HÜRYILMAZ
133 -GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK’TE KENT ORGANİZASYONU VE YÖNETİM
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Abidin DAĞLI
134 -2547 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARIN ÜNİVERSİTELERE DEVREDİLMESİ
Öz Tam Metin
Arş.Gör. Yusuf YILMAZ
135 -PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ BİR BOYUT: BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Serdar TUNA
136 -TEACHING CULTURAL HERITAGE IN ART EDUCATION
Öz Tam Metin
Dr. Burcu Arıcı
137 -RESİM SANATINDA GELENEKSEL TEMALARIN ETKİSİ
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Fazlı ERGÜL
138 -KURUMLARDA ÜCRET, ÜCRET SİSTEMLERİ ve ÜCRET- BAŞARI İLİŞKİSİ
Öz Tam Metin
Prof.Dr.Neriman ARAL/Dr.Aynur Bütün AYHAN vd.
139 -ANAOKULU VE ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Kurban ÜNLÜÖNEN/ Müjdat ERTÜRK/ Atınç OLCAY
140 -OTEL İŞLETMELERİNDE PSİKO-SOSYAL MOTİVASYON ARAÇLARI VE BU ARAÇLARIN FARKLI DEPARTMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK ANKARA ve İZMİR OTELLERİNDE BİR UYGULAMA
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Sevim CESUR/ Yrd.Doç.Dr.Oya PAKER
141 -TELEVİZYON VE ÇOCUK: ÇOCUKLARIN TV PROGRAMLARINA İLİŞKİN TERCİHLERİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.İsa CÜREBAL/Yrd.Doç.Dr. A.Evren ERGİNAL
142 -MIHLI ÇAYI HAVZASI’NIN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN JEOMORFİK İNDİSLERLE ANALİZİ
Öz Tam Metin
Dr. Abdurrahman KILIÇ
143 -SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ
Öz Tam Metin
Ok.Funda ÖRGE YAŞAR
144 -BİLGİ TOPLUMU BAĞLAMINDA TÜRK ATASÖZLERİNDE “EĞİTİM” VE “BİLGİ” KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Öz Tam Metin
Metin ARGAN/Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU/Mehpare TOKAY ARGAN
145 -MARKA YERLEŞTİRME STRATEJİLERİNİN HATIRLAMA ÜZERİNE ETKİSİ: ‘GORA’ FİLMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. D.Türkan KEJANLI/Yrd. Doç. Dr. Can Tuncay AKIN/Öğr.Gör. Aysel YILMAZ
146 -TÜRKİYE’DE KORUMA YASALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEŞİLYURT/Prof.Dr.Salim ORAK vd.
147 -İLKÖĞRETİMDE TAŞIMALI EĞİTİM ARAŞTIRMASI VAN İL MERKEZİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Sinan AYDIN
148 -BAZI ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN LİNEER CEBİR ÖĞRENİMİNE ETKİLERİ
Öz Tam Metin
Dr. Servet DEMİR/Hülya BİNGÜL
149 -İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE VELİLERİNİN NÖRO LİNGUİSTİK PROGRAMLAMANIN (NLP) SINIF İÇİNDE UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Serdar KARAKAYA
150 -SON DÖNEM POPÜLER TÜRK FİLMLERİNDE ANLATI YAPISI VE ÇÖZÜMLEMELİ/ KARŞILAŞTIRMALI ÜÇ ÖRNEK: “OKUL”, “HABABAM SINIFI MERHABA”, “O ŞİMDİ ASKER”
Öz Tam Metin
Doç.Dr.Halime HÜRYILMAZ
151 -GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZISINDA BULUNAN MAKARA BİÇİMLİ NESNELER VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Bora UYSAL
152 -NİNİVE 5 KÜLTÜRÜ’NÜN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDEKİ YAYILIMI
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Said KINGIR/Muammer MESCİ
153 -ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR
Öz Tam Metin
Arş.Gör.Dr.Metin GÜLTEKİN
154 -CHARLES BAUDELAİRE VE MODERNİZM
Öz Tam Metin
Doç. Dr. Okan YAŞAR/Ok.Funda ÖRGE YAŞAR
155 -ÇANAKKALE ATASÖZLERİ VE COĞRAFİ ANALİZİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.M.Cengiz YILDIZ, Öğr.Gör.Mehmet HAZAR
156 -TÜRK ARGOSUNDA POLİS
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.M.Cengiz YILDIZ
157 -BİR ÖLÜM RİTÜELİ OLARAK MEVLİT VE DİN GÖREVLİLERİ
Öz Tam Metin
Prof.Dr.Zeynel Cebeci
158 -OGRENIM NESNELERINE GIRIS
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.İlhan KAYA
159 -TWO BRAVE ATTEMPTS TO BRIDGE STRUCTURE AND AGENCY: REALIZM AND STRUCTURATION THEORY IN HUMAN GEOGRAPHY
Öz Tam Metin
Prof.Dr.Edip ÖRÜCÜ/ Doç.Dr.Mehmet TİKİCİ/ Blm. Uzm. Aysun KANBUR
160 -FARKLI SEKTÖRLERDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN İŞLETMELERDE ZAMAN YÖNETİMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA: BURSA İLİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Murat TUNCER/ Doç.Dr.Mehmet TAŞPINAR
161 -SANAL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE GELECEĞİ
Öz Tam Metin
Ceyda ÖZÇELİK TEZEL
162 -ULUSAL KİMLİĞİN OLUŞUMUNDA MÜZE VE TOPLUM İLİŞKİSİ: SİNGAPUR
Öz Tam Metin
Mehmet DENIZ Murat SAĞLAM
163 -KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞLETME STRATEJİLERİ VE MALATYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
Öz Tam Metin
Arş.Gör.Dr.Bahar BURTAN DOĞAN
164 -FAKİR ÜLKELERİN DÜNYA TİCARET SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ
Öz Tam Metin
Yrd. Doç.Dr.Gürol BARIN
165 -DİYARBAKIR MÜZESİ´NDEKİ BİR GRUP CAM ESER ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Zülfü DEMİRTAŞ/ Adem DURAN
166 -İLKÖĞRETİM OKULU 6., 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Münir ERTEN
167 -İLGİ ZAMİRİ VE İYELİK ZAMİRİ TERİMLERİ ÜZERİNE
Öz Tam Metin
Arş. Gör. Dr.Metin GÜLTEKİN
168 -GEORG SİMMEL´İN DÜŞÜNCESİNDE MODERN TOPUM VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ
Öz Tam Metin
Dr.Arslan TOPAKKAYA
169 -DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI BAĞLAMINDA ALMANYA´DA AÇIĞA ÇIKAN MİLLİYETÇİLİK (PATRİOTİSMUS) AKIMININ ALMAN BASININA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Cahit AYDEMİR/ Öğr.Gör.Dr. Mehmet KAYA
170 -KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE EKONOMİK YÖNÜ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Abuzer AKGÜN/ Yrd.Doç.Dr.Selahattin GÖNEN/ Yrd.Doç.Dr.Murat AYDIN
171 -İLKÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Recep TÜMERDEM
172 -DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ VE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAYGILARINI ETKİLEYEN ETMENLER
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Arif ÖZSAĞIR
173 -EKONOMİDE GÜVEN FAKTÖRÜ
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Bülent SÖNMEZ
174 -SANATA ÖDÜL VERILEBILIR MI?
Öz Tam Metin
Yavuz ERDOĞAN/ Mehmet Fatih ERKOÇ/ Çiğdem ŞAKAR
175 -KADIKÖY İLÇESİNDEKİ İLK, ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ BİLGİSAYAR LABORATUARLARININ OSHA ERGONOMİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Doç.Dr.Nihat AYDENİZ/ Yrd.Doç.Dr.Berrin YÜKSEL
176 -HİZMET İŞLETMELERİNDE PAZAR YÖNLÜ DEĞER YARATMA: FİNANSAL PERFORMANSA ETKİ BOYUTU
Öz Tam Metin
Doç. Dr. Halime HÜRYILMAZ
177 -GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK´TE BULUNAN SÜRTME TAŞ ENDÜSTRİSİNE AİT ÖĞÜTME VE EZGİ TAŞLARININ MORFOLOJİK VE TİPOLOJİK ANALİZİ
Öz Tam Metin
Hakan EVİN
178 -EDUCATION MANAGEMENT AND ETHICS
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Kahraman ÇATI, Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR, Muammer MESCİ
179 -KIYASLAMAYA İLİŞKİN TEORİK BİR ÇALIŞMA
Öz Tam Metin
Sait PATIR
180 -DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA PRIMAL VE DUAL İLİŞKİSİNİN İRDELENMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMASI
Öz Tam Metin
Dr. Fevzi KARADEMİR
181 -HALK BİLMECELERİNDE RENKLERİN KULLANIM SIKLIĞI VE İŞLEVSELLİĞİ
Öz Tam Metin
Dr. Abdurrahim EMHAN
182 -KARAR VERME SÜRECİ VE BU SÜREÇTE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI
Öz Tam Metin
Rıfat EFE, Murat HEVEDANLI, Şennur KETANİ, Özlem ÇAKMAK, Hülya Aslan EFE
183 -STUDENT GROUP LEADERS INFLUENCE ON ORGANISATION OF GROUP MEMBERS FOR GROUP ACTIVITIES IN CO-OPERATIVE LEARNING IN BIOLOGY CLASSROOMS
Öz Tam Metin
Faruk EKMEKCİ
184 -LEFT-WING TRADE UNIONS IN THE DEVELOPING WORLD: THE CASE OF TURKEY
Öz Tam Metin
Sait GÜRBÜZ
185 -KAMU PERSONELİNİN ÜCRET TATMİN SEVİYELERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Doç. Dr. Nihat AYDENİZ
186 -İMALAT SANAYİLERİ YATIRIM PROJELERİ PLANLAMA VE YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Ahmet TAYFUN, Araş. Gör.Derya KARA
187 -TURİZM İŞLETME BELGELİ RESTORANLARDAN HİZMET ALAN MÜŞTERİLERİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Eyyüp Murat ÖZBAY, Yrd.Doç.Dr. Hasan ARSLAN
188 -GÜNÜMÜZ YÖNETİM ANLAYIŞINDA TAKIM OYUNUNUN ÖNEMİ
Öz Tam Metin
Doç.,Dr A.Yılmaz GÜNDÜZ, Dr.Mehmet KAYA
189 -AVRUPA BİRLİĞİ TARIM POLİTİKASI VE TÜRKİYE´DE ORGANİK TARIMIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE OLASI ETKİSİ
Öz Tam Metin
Arş.Gör.Yılmaz YÖRDEM
190 -MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİR
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Firdevs GÜMÜŞOĞLU
191 -YETİŞKİN DERS KİTAPLARINDA TOPLUM VE BİLİMSEL DÜŞÜNCE (1930´LU VE 2000´Lİ YILLAR)
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Hasan AYDIN
192 -IHVÂN ES-SAF´DA BİLİM EĞİTİMİ, AMACI VE BİLİM SINIFLAMASI
Öz Tam Metin
Assist. Prof. Dr. Meral GÜVEN, M. A. Dilruba KÜRÜM
193 -TEACHER CANDIDATES' LEARNING STYLES AND CRITICAL THINKING DISPOSITIONS
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Nilüfer BEKLEYEN
194 -AN INVESTIGATION OF ENGLISH TEACHER CANDIDATES' PROBLEMS RELATED TO LISTENING SKILL
Öz Tam Metin
Kurban ÜNLÜÖNEN - Ahmet BATTAL - Ali YAYLI - Sedat YÜKSEL
195 -MARKA İLTİBAS DAVALARINDA KAMUOYU GÖRÜŞÜNÜN HUKUKİ SÜRECE DAHİL EDİLMESİ: ÜÇ BOYUTLU BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Abdullah ÇELİK - Şuayip AYKANAT
196 -KOMÜNLERİN (BELEDİYELERİN) ORTAYA ÇIKIŞI VE İŞLEVLERİ
Öz Tam Metin
Ahmet GÜRBÜZ - Evrim ERDOĞAN
197 -SATIŞ ÇABALARININ İŞLETME İÇİN ÖNEMİ
Öz Tam Metin
Cahit AYDEMİR - Murat PIÇAK
198 -GAP BÖLGESİNDE HAYVANCILIĞIN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİ KONUMU
Öz Tam Metin
Naki ERDEMİR
199 -MESLEĞİNE YENİ BAŞLAYAN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ŞİKÂYETLERİ
Öz Tam Metin
Kahraman ÇATI
200 -SÜPERMARKETLERİN TERCİH EDİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Ahmet TAYFUN - Cüneyt TOKMAK
201 -TÜKETİCİLERİN TÜRK USULÜ FASTFOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH ETME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Abidin DAĞLI
202 -İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Veysel BUTAKIN - Mustafa OBAY
203 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ÇALIŞAN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ALGILARI
Öz Tam Metin
Ömer ÇİFTÇİ - Mehmet Akif ÇEÇEN - Deniz MELANLIOĞLU
204 -ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Ahmet UĞUR - Hakan ERKUŞ
205 -SECURITIZATION: A BASIC TOOL OF FINANCING FOR THE FIRMS
Öz Tam Metin
Abdurrahim EMHAN
206 -BAŞARILI İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMINA BAKIŞ AÇISI
Öz Tam Metin
Yasin BOYLU
207 -TURİZM EĞİTİMİ ALMIŞ YENİ MEZUNLARIN ORYANTASYON PROGRAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER
Öz Tam Metin
Hakan PEHLİVAN
208 -HEPİMİZ AMERİKA´DA MI YAŞIYORUZ?
Öz Tam Metin
Müslüm TURAN
209 -ÖZNE VE İKTİDAR
Öz Tam Metin
Davut IŞIKDOĞAN
210 -RELIGION CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TEACHER TRAINING IN TURKEY AND THE APPLICATION OF 1998-2006 PERIOD
Öz Tam Metin
Mehmet S. İNAN
211 -Friedrich Dürrenmatt´ın Büyük Romuluss Adlı Yapıtı Üzerine Bir Çalışma
Öz Tam Metin
Mustafa Şenay CANORUÇ
212 -TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA "GÖRSEL-İŞİTSEL İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ'NÜN NİTELİĞİ"
Öz Tam Metin
Ümit Serkan EKMEKÇİLER
213 -AVRUPA PARA SİSTEMİ VE AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN TÜRK PARA SİSTEMİNE ETKİLERİ
Öz Tam Metin
Asım ARI
214 -HOW DOES THE TEACHING TIME PERIOD AFFECT THE STUDENTS' LEARNING LEVEL?
Öz Tam Metin
Necdet AYKAÇ
215 -İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Reha SAYDAN - Hüseyin KANIBİR
216 -GLOBAL PAZARLAMADA TOPLUMSAL KÜLTÜR FARKLILIKLARININ ÖNEMİ
Öz Tam Metin
Sinan AYDIN - Mustafa YEŞİLYURT
217 -MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİLE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Hacer Oğuz
218 -BİR OPTİMAL PARASAL POLİTİKA İLKESİ OLARAK FRIEDMAN KURALI
Öz Tam Metin
Arif KEÇELİ-Mehmet KARAKUYU
219 -HADIMKÖY-BEYLİKDÜZÜ BAĞLANTI YOLU ÜZERİNDEKİ TRAFİK SIKIŞIKLIĞI PROBLEMİNİN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI
Öz Tam Metin
Cüneyt AKAR
220 -HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE VOLATİLİTE VE OTOKORELASYON İLİŞKİSİ: EAR-GARCH MODELİ
Öz Tam Metin
Nilgün SARIKAYA-Nihal SÜTÜTEMİZ- F.Anıl KONUK
221 -FARKLI ALGILANAN DEĞER PERSPEKTİFİNE SAHİP KİŞİLERİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU
222 -OKUL ÖNCESİ ÇOCUK MERKEZLİ ÖĞRENME VE MÜZİK STRATEJİLERİ
Öz Tam Metin
Serap DURUSOY-Seyit KÖSE-Oğuz KARADENİZ
223 -BAŞLICA SOSYO EKONOMİK SORUNLAR SUÇUN BELİRLEYİCİSİ OLABİLİR Mİ? TÜRKİYE'DE İLLER ARASI BİR ANALİZ
Öz Tam Metin
Dilek LEBLEBİCİ TEKER-M. Barış AKÇAY- Güneş AKÇAY
224 -REEL SEKTÖR KUR RİSKİ YÖNETİMİNDE FORWARD VE OPSİYONLARIN PERFORMANS DEĞERLEMESİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA
Öz Tam Metin
Değer ALPER- Adem ANBAR
225 -İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİNANSAL HİZMET SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
Öz Tam Metin
İlhan KAYA-Taner KILIÇ-Ahmet YILDIRIM
226 -DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ
Öz Tam Metin
Etem YEŞİLYURT-İbrahim ÇANKAYA
227 -SINIF YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Öz Tam Metin
Mustafa CİNOĞLU
228 -WHAT IS THE ROLE OF THE EVALUATORS TO IMPROVE SOCIETY (DONALD CAMPBELL'S EXPERIMENTING SOCIETY)
Öz Tam Metin
Mehmet DENİZ-Mehmet ÇOLAK
229 -ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMANIN YÖNETİMİNDE GÜCÜN KULLANIMI VE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Ferit KÜÇÜK
230 -TOPLAM KALİTE UYGULAMALARINDA KALİTE EL KİTABININ YÖNETİCİLER TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYİ VE KURUMSAL İŞLEYİŞE KATKISI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Mustafa ÖZDEN- Ahmet KARA-Ahmet TEKİN
231 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
Öz Tam Metin
İdris KADIOĞLU
232 -OSMANLIDA ADALET SİSTEMİ VE LATİFÎ TEZKİRESİNDE ŞÂİR NİHÂNÎ'NİN OSMANLI KÂDILARINA ELEŞTİRİLERİ
Öz Tam Metin
Reha SAYDAN
233 -TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞE YÖNELİK RİSK VE FAYDA ALGILAMALARI:Geleneksel ve Online Tüketicilerin Karşılaştırılması
Öz Tam Metin
Levent BİLGİ
234 -CEMİL MERİÇ'İN JURNAL'İNDE EDEBİYATÇILARIMIZDAN SEÇMELER
Öz Tam Metin
M. Yüksel ERDOĞDU
235 -DUYGUSAL ZEKA'NIN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Selma KARATEPE
236 -İTİBAR YÖNETİMİ: HALKLA İLİŞKİLERDE GÜVEN YARATMA
Öz Tam Metin
M. Cevat YILDIRIM-Burhanettin DÖNMEZ
237 -OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (İSTİKLAL İLKÖĞRETİM OKULU ÖRNEĞİ)
Öz Tam Metin
Burhanettin DÖNMEZ, Mehmet SİNCAR
238 -AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE YÜKSELEN AĞ TOPLUMU VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ
Öz Tam Metin
Meral GÜVEN
239 -INFORMATION LITERACY: LEARNING TO LEARN AND TEACHER TRAINING
Öz Tam Metin
M. Kutluğhan Savaş ÖKTE
240 -ANTİK ÇAĞDA İKTİSADİ DÜŞÜNCE
Öz Tam Metin
Sait PATIR
241 -KALİTE ANLAYIŞINDA ALTI SİGMA YAKLAŞIMI
Öz Tam Metin
A.Yılmaz GÜNDÜZ
242 -TÜRKİYE EKONOMİSİNİN MAKRO EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Ali ARSLAN
243 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Öz Tam Metin
Ahmet Mutlu AKYÜZ
244 -SATIŞ NOKTASI TUTUNDURMA ARAÇLARININ TÜKETİCİLERİN KOLAYDA MAL SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Adem ANBAR
245 -AFET RİSKİNİN SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI: AFET TAHVİLLERİ
Öz Tam Metin
İdris KADIOĞLU
246 -NİYÂZÎ-İ MISRδNİN TEVHÎDİNDEKİ TASAVVUFÎ KELİME ÖRÜNTÜSÜNÜN YORUMU VE ŞİİRİN TAHLİLİ
Öz Tam Metin
Emine KOCA, Fatma KOÇ
247 -ÇALIŞAN KADINLARIN GİYSİ SEÇİMLERİ VE RENK TERCİHLERİ
Öz Tam Metin
Engin ÜNGÜREN, Rüya EHTİYAR
248 -GELECEĞİN TURİZMCİLERİNİN UMUTSUZLUK TİPOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ
Öz Tam Metin
Nihat AKBIYIK
249 -TÜRKİYE´DE TARIM KESİMİNDE İŞGÜCÜ PİYASALARININ YAPISI
Öz Tam Metin
Nail YILDIRIM, Battal ASLAN
250 -İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN YETERLİKLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)
Öz Tam Metin
Hatip YILDIZ
251 -II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE DİYARBEKİR VİLAYETİNDE YABANCI OKULLARIN DENETLENMESİ ÇABALARI VE ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN YAYILIŞI
Öz Tam Metin
Nihat GÜLTEKİN, Abdullah ÇELİK, Zekeriya NAS
252 -ÜNİVERSİTELERİN KURULDUKLARI KENTE KATKILARI
Öz Tam Metin
Mehmet DALAR
253 -İRAN´IN NÜKLEER PROGRAMI: ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA BİR ANALİZ
Öz Tam Metin
Abdürrauf AYDIN
254 -İKTİSADİ AÇIDAN BÖLGESEL DENGESİZLİK: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Kurban ÜNLÜÖNEN,Mikail KARA,Cüneyt TOKMAK
255 -TURİZMDE MEVSİMLİK TALEP DALGALANMALARININ AZALTILMASINDA FUTBOL ORGANİZASYONLARININ ETKİSİ
Öz Tam Metin
Levent MERCİN
256 -EVALUATION OF STUDENT OPINIONS ON PRACTICE OF VISUAL ARTS
Öz Tam Metin
Habib ÖZGAN, Betül BALKAR, Murat ESKİL
257 -EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN SINIFTA ALGILANAN STRES NEDENLERİ VE KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN STRESE OLAN ETKİSİ
Öz Tam Metin
Handan DEVECİ, Ruhan KARADAĞ, Fatih YILMAZ
258 -İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET ALGILARI
Öz Tam Metin
Kadir Beycioğlu, Necdet Konan
259 -YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE AVRUPA EĞİTİM POLİTİKALARI
Öz Tam Metin
Yüksel ARSLANTAŞ
260 -TARİHÖNCESİ DÖNEMLERDE ELAZIĞ YÖRESİNİN ÇEVRE BÖLGELERLE İLİŞKİLERİ
Öz Tam Metin
Fatih TÖREMEN, Mehmet KARAKUŞ
261 -OKULLARDA İŞLERİ KOLAYLAŞTIRMA ÇABASI: OKUL YÖNETİMİNDE KOLAYLAŞTIRICI LİDERLİK
Öz Tam Metin
M.Nedim BAYUK, Ayşe KARAÇİZMELİ GÜZELER
262 -ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNE ETKİLERİ
Öz Tam Metin
Serhat Bahadır KERT, Asiye KERT
263 -İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA EŞ-ZAMANLI VE EŞ-ZAMANSIZ İLETİŞİM PROFİLLERİ
Öz Tam Metin
Cemil İNAN, Kemal ÖZGEN
264 -MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERE DÜŞÜNME BECERİLERİNİ KAZANDIRMADAKİ YETERLİLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Göklem TEKDEMİR
265 -KONUŞMANIN SIRA-ALIŞ ORGANİZASYONUNDA İKTİDARIN SEYRİ VE KONUM ALIŞLAR
Öz Tam Metin
Mehmet Emin ULUDAĞ
266 -ÇALIKUŞU ROMANINDA VURGULANAN EĞİTİM PROBLEMLERİ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI
Öz Tam Metin
M. Cevat YILDIRIM
267 -AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE’DE OKULÖNCESİ EĞİTİM
Öz Tam Metin
Eyüp İZCİ
268 -İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Mustafa GÜNDÜZ, M. Cengiz YILDIZ
269 -TÜRK YAZILI KÜLTÜRÜNDE KOMŞULUK
Öz Tam Metin
Aykut ARSLAN
270 -BOOSTING RELATIONSHIP MARKETING REVISITED
Öz Tam Metin
Fatih KARA, Ali DEMİRCİ, Sinan KOCAMAN, Arif KEÇELİ
271 -EMİNÖNÜ VE FATİH İLÇELERİNİN REKREASYON ALANLARININ ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Murat DEMİR, Ersan SEVER
272 -KAMU İÇ BORÇLANMASININ BÜYÜME, FAİZ VE ENFLASYON ORANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Öz Tam Metin
R. Pars ŞAHBAZ, Sedat YÜKSEL
273 -TÜRKİYE’DE ULAŞTIRMA ARACI SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN ETKENLER VE DEMİRYOLLARININ REKABET EDEBİLİRLİĞİ
Öz Tam Metin
Mehmet Selami YILDIZ
274 -KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIM DÜZEYİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN FİRMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Öz Tam Metin
Serdarhan Musa TAŞKAYA, Muammer Celalettin MUŞTA
275 -SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Serdar TUNA
276 -RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ
Öz Tam Metin
Hasan ŞENTÜRK, Behçet ORAL
277 -TÜRKİYEDE SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN BAZI ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
A.Mithat GÜNEŞ
278 -LEBENSRAUMSCHUTZ NACH EUROPÄISCHEM GEMEINSCHAFTSRECHT
Öz Tam Metin
Abdurrahman KILIÇ, Aslıhan KUYUMCU
279 -TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELECEKTEN BEKLENTİLERİ
Öz Tam Metin
Ahmet TARCAN, Fahri ÇAKAR
280 -BİLGİSAYARLI DİL TANIMLAMADA DİLBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR VE BİR YAZILIM DENEMESİ
Öz Tam Metin
Hüseyin ÇEKEN, Levent ATEŞOĞLU, Taner DALGIN, Levent KARADAĞ
281 -TURİZM TALEBİNE BAĞLI OLARAK ULUSLAR ARASI TURİZM HAREKETLERİNDEKİ GELİŞMELER
Öz Tam Metin
M. Halis ÖZER
282 -GÜNÜMÜZ İTİBARİYLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İKTİSADİ VE SOSYAL FONKSİYONLARI
Öz Tam Metin
Dilek TÜRKMENOĞLU
283 -SANATSAL BİR BELGE OLARAK SURNAME-İ HUMAYUN MİNYATÜRLERİ VE TOPLUMSAL ANLAMLARI
Öz Tam Metin
Kamile GÜLÜM, Kadir ULUSOY
284 -SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE GÖÇ KONUSUNUN İŞLENİŞİNDE HALK TÜRKÜLERİNİN KULLANILMASI (ÖRNEK BİR ÇALIŞMA)
Öz Tam Metin
Nalan DEMİRAL
285 -BLOWING THE WHISTLE IN A HOSPITAL
Öz Tam Metin
Nurullah UÇKUN, Nuray GİRGİNER, Arzum ERKEN ÇELİK
286 -USAGE OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS IN MEDICAL EQUIPMENT PURCHASEMENT DECISIONS: A University Hospital Case
Öz Tam Metin
Kemal KÖKSAL, Emre ÜNAL
287 -METİNLER ARASI OKUMANIN OKUDUĞUNU ANLAMAYA ETKİSİ
Öz Tam Metin
Dilek ARIN, Handan DEVECİ
288 -SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE GÜNCEL OLAYLARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE HATIRDA TUTMA DÜZEYİNE ETKİSİ
Öz Tam Metin
Erkan TEKİNARSLAN
289 -EĞİTİMCİLER İÇİN TEMEL TEKNOLOJİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Havva ÖZYILMAZ, Emine DAĞTEKİN, Gülin PAYASLI OĞUZ
290 -SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE MESLEK ÖRGÜTLERİNCE MİMARLIK
Öz Tam Metin
Mine BARAN, Mücahit YILDIRIM
291 -GELENEKSEL TÜRK EVI VE RENK KULLANIMI
Öz Tam Metin
Ejder OKUMUŞ
292 -ARTUKLULARDA DİN-TOPLUM
Öz Tam Metin
Ahmet AKGÜÇ
293 -İNSAN İRADESİ VE SORUMLULUĞUNUN KATEGORİK VE ZİHİNSEL VARLIK TEMELLERİ
Öz Tam Metin
Hayrettin AYAZ
294 -ABDÜLHAK HÂMİD’İN DİLİNDEN ALT-KÜLTÜR ELEŞTİRİSİ
Öz Tam Metin
Hilmi DEMİRKAYA
295 -USING GOAL ACCOMPLISHMENT STYLE TO PREDICT GEOGRAPHY ACADEMIC ACHIEVEMENT OF PROSPECTIVE TEACHERS
Öz Tam Metin
Ömer GÖRENER, Ali GÖRENER
296 -OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ: Sektörel Bir İnceleme
Öz Tam Metin
Mustafa YÜCEL, Ümit Serkan EKMEKÇİLER
297 -ÇEVRE DOSTU ÜRÜN KAVRAMINA BÜTÜNSEL YAKLAŞIM; Temiz Üretim Sistemi, Eko-Etiket, Yeşil Pazarlama
Öz Tam Metin
Abdullah YILMAZ,Derya ERGUN ÖZLER, Nuray MERCAN
298 -MOBBİNG VE ÖRGÜT İKLİMİ İLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Kurban ÜNLÜÖNEN, Ahmet TAYFUN
299 -TURİZMİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ
Öz Tam Metin
Hakan SAMUR
300 -AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI VE AMAÇLARI
Öz Tam Metin
Engin ÜNGÜREN, Funda CENGİZ, Seden ALGÜR
301 -ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Gülay COŞKUN KASAP, Deniz PEKER
302 -ÇEVİK ÜRETİM: OTOMOTİV ANA SANAYİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMENİN ÇEVİKLİĞİNİN ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AGILE MANUFACTURING:
Öz Tam Metin
Mehmet KAŞLI, M. Oğuzhan İLBAN, Bayram ŞAHİN
303 -MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ: AB VE TÜRK TURİZMİ
Öz Tam Metin
Adem ANBAR
304 -HEDGE FON SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE HEDGE FONLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Öz Tam Metin
Burcu BERKE
305 -TAM DOLARİZASYONUN MAKROEKONOMİK POLİTİKA YANSIMALARI
Öz Tam Metin
Çetin BALANUYE
306 -TECHNOLOGY AS HABITUAL MODE OF BEING IN THE WORLD
Öz Tam Metin
Mehmet TEMİZKAN, M. Eyyüp SALLABAŞ
307 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Öz Tam Metin
Ahmet KAYA, Mualla BiLGiN AKSU
308 -FIRSAT VE OLANAK EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASINDA BİR ADIM OLARAK TAŞIMALI EĞİTİM
Öz Tam Metin
Abuzer AKGÜN, Murat AYDIN
309 -ERİME VE ÇÖZÜNME KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ VE BİLGİ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİNDE YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA DAYALI GRUP ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI
Öz Tam Metin
Asım ARI
310 -THE EFFECT OF QUIZZING ON LEARNING AS A TOOL OF ASSESSMENT
Öz Tam Metin
Derya YAYLI, Demet YAYLI
311 -EFFECTS OF FOREIGN LANGUAGE KNOWLEDGE TRANSFER AND GENDER ON TEST RESULTS OF UNDERLINING
Öz Tam Metin
Özge Özyalçın OSKAY, Emine ERDEM, Ayhan YILMAZ
312 -KİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KİMYAYA YÖNELİK TUTUM VE BAŞARILARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Öz Tam Metin
Rıfat BİLGİN
313 -DİYARBAKIR'DA SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
M. Oğuz SİNEMİLLİOĞLU
314 -SÜRDÜRÜLEBİLİR BÖLGESEL KALKINMA VE TÜRKİYE SÜRECİ
Öz Tam Metin
Ümit KOÇ
315 -XV. YÜZYILDAN XVII. YÜZYIL ORTALARINA DEĞİŞEN GÜMÜŞ ARZI VE YANSIMALARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
Öz Tam Metin
M. Fatih ALKAYIŞ
316 -DİNİ İÇERİKLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE
Öz Tam Metin
Mustafa Şenay CANORUÇ
317 -ANAYASAL KURUM OLAN TRT’NİN “ÖZERKLİĞİ”
Öz Tam Metin
Tekin ÇOLAKOĞLU,E.Esra ERTURAN
318 -SPOR FEDERASYONLARININ ÖZERKLEŞMELERİ VE HUKUKSAL BOYUTUNDA SPOR HUKUKU GEREKSİNİMLERİ
Öz Tam Metin
Mehmet DALAR
319 -EGEMENLİK VE ULUSLARARASI HUKUK ÇELİŞKİSİ: MİLLİ YETKİ KAVRAMI AÇISINDAN BİR ANALİZ
Öz Tam Metin
Murat Bayram, Ali YAYLI
320 -OTEL WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Selçuk GENÇAY
321 -BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UMUTSUZLUK VE YAŞAM DOYUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Handan DEVECİ
322 -SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KÜLTÜRDEN YARARLANMA: ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR PORTFOLYOLARININ İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Ramazan SAĞ
323 -BECOMING A TEACHER IN MULTIGRADE CLASSES
Öz Tam Metin
Erdal BAY, Şerafettin KARAKAYA
324 -ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA DAYALI UYGULAMALARIN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Diğdem SİYEZ, Ayşem PALABIYIK
325 -GÜNEBAKAN MADDE BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME EĞİTİM PROGRAMININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KULLANIM SIKLIĞI, UYUŞTURUCU MADDELER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE YANLIŞ İNANIŞLARI İLE MADDE REDDETME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Öz Tam Metin
Nigar DEMİRCAN ÇAKAR, Sibel YILDIZ
326 -ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: “ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK” BİR ARA DEĞİŞKEN Mİ?
Öz Tam Metin
Neslihan ÇELIK
327 -GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN SANAYİLEŞME SÜREÇLERİNDE TEKNOLOJİK ÖĞRENME DENEYİMLERİ: GÜNEY KORE ÖRNEĞİ VE ÇİN’İN “YETİŞME” ÇABALARI
Öz Tam Metin
Beyza SÜMER
328 -EFFIQUITY: A CONCEPTUAL APPROACH TO THE EUROPEAN SOCIAL MODEL
Öz Tam Metin
Hüseyin Haşimi GÜNEŞ
329 -İKTİSAT TARİHİ AÇISINDAN NÜFUS TEORİLERİ VE POLİTİKALARI
Öz Tam Metin
H. Mehmet TAŞÇI, Burak DARICI
330 -TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİN MİKRO VERİ İLE FARKLI TANIMLAR ALTINDA, CİNSİYET AYIRIMINA GÖRE ANALİZİ
Öz Tam Metin
Mehmet FİDAN
331 -İLETİŞİM FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİ HARÇLARI, KONTENJANLARI VE GİRİŞ PUANLARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Öz Tam Metin
Zeliha SEÇKİN, Yavuz DEMİREL
332 -KÜRESEL REKABETİN ZİHİNSEL İZDÜŞÜMÜ: KAVRAM SATMAK
Öz Tam Metin
Habib ÖZGAN, Nazife KARADAĞ
333 -POPÜLER KÜLTÜRÜN YÖNETİM UYGULAMALARINA ETKİSİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Hakan KOÇ
334 -ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE SADAKAT İLİŞKİSİ
Öz Tam Metin
Hüseyin ALKIŞ, Yüksel ÖZTÜRK
335 -OTEL İŞLETMELERİNDE MOTİVASYON FAKTÖRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Ahmet KARADAĞ, Oğuzhan GÖKTOLGA
336 -POLITICAL REGIME DEBATES IN TURKEY: IS IT REGIME QUESTION OR NOT?
Öz Tam Metin
Mikail TEL, Bahadır KÖKSALAN
337 -GÜNÜMÜZDE YENİ BİR BOŞ ZAMAN AKTİVİTESİ OLARAK İNTERNET: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Soneser YURDAKUL, Gülçin ÜSTÜN
338 -13 – 18 YAŞ ERGENLERİN GİYSİ SEÇİMİNDE EBEVEYNLERİN ETKİSİ
Öz Tam Metin
Suat KOLUKIRIK, Meyrem TUNA
339 -TÜRK MEDYASINDA DEPREM ALGISI: MARMARA DEPREMİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Fikret MAZI
340 -THE EVOLUTION OF THE GLOBAL ENVIRONMENTAL GOVERNANCE: THE TRANSITION TO POLITICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Öz Tam Metin
Oğuz Serdar KESİCİOĞLU, Fatma ALİSİNANOĞLU
341 -EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARINA (60-72 AY) YAŞATTIKLARI DOĞAL ÇEVRE DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Mukadder BOYDAK ÖZAN
342 -OKUL YÖNETİCİLİĞİNDE CAM TAVAN SENDROMUNUN YAŞANMADIĞI BİR ADA ÖRNEĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Öz Tam Metin
Selahattin GÖNEN
343 -ÜNİVERSİTELERİN FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARINDAKİ DERSLERİN KREDİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, FİZİK DERSLERİNİN EĞİTİM VE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTELERİNDE YÜRÜTÜLME MODELLERİNİN TARTIŞILMASI
Öz Tam Metin
Bayram AŞILIOĞLU
344 -TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE DERSLERDE KARŞILAŞILAN BAŞLICA DİNLEME ENGELLERİ
Öz Tam Metin
Oktay Cem ADIGÜZEL, Şaban BERK
345 -MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİ GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA KAYNAKLARI
Öz Tam Metin
İsmail BAŞTEPE
346 -ETKİLİ OKULUN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİ VE ORTAMI BOYUTLARININ NİTELİKLERİ
Öz Tam Metin
Hidayet TOK
347 -EFL LEARNERS’ COMMUNICATION OBSTACLES
Öz Tam Metin
Bekir İNCE
348 -SAİT FAİK’İN ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE “HAVUZ BAŞI” ÖYKÜSÜNE OKUR MERKEZLİ BİR YAKLAŞIM
Öz Tam Metin
Süleyman ULUTÜRK, Kutlu DANE
349 -SOSYAL GÜVENLİK: TEORİ, DÖNÜŞÜM VE TÜRKİYE UYGULAMASI
Öz Tam Metin
M. Akif ÖNCÜ, Mustafa IŞKIN
350 -OTEL İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
Öz Tam Metin
Melek GÖKAY
351 -ORAL ART HISTORY OF ART THROUGH TRADITIONAL ARTISTS IN KONYA
Öz Tam Metin
Havva ÖZYILMAZ, İclal ALUÇLU
352 -MALATYA GELENEKSEL VE GÜNCEL KONUTLARI’NDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ VE TASARIMA YANSIMASI
Öz Tam Metin
A. Baran DURAL
353 -TRANSFORMATION OF SOCIAL LIFE IN TURKEY: 1930-1936
Öz Tam Metin
Orhan ERDEM, A. Metin DİKİCİ
354 -LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ
Öz Tam Metin
Murat DEMİR, Erşan SEVER
355 -KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN NEDENLERİ, ETKİLERİ VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİNDE DEVLETİN ROLÜ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME
Öz Tam Metin
Gülnur KEÇEK, Esra YILDIRIM
356 -KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ
Öz Tam Metin
Erkan ÖZDEMİR
357 -CİNSİYET BAZLI FARKLILIKLAR VE ERKEK TÜKETİCİLERE YÖNELİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ
Öz Tam Metin
Derya ŞAHİN, Ali Osman ALAKUŞ
358 -ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİYLE SANAT ESERLERİNİ İNCELEME DERSİNİ İŞLEMENİN ÖĞRENCİLERİN SANATA VE SANAT ELEŞTİRİSİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLARI
Öz Tam Metin
Prof.Dr.Hasan AKGÜNDÜZ
359 -Klasik Osmanlı Asırlarında TEKKE EĞİTİMİ, Amaçlar ve Araçlar
Öz Tam Metin
Kadir ULUSOY
360 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ, OKUL DENEYİMİNDEKİ UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN TARİH KONULARINI İŞLEYİŞLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Aytunga OĞUZ
361 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI
Öz Tam Metin
Türkan ARGON, Meltem A. KÖSTERELİOĞLU
362 -ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAM KALİTESİ VE FAKÜLTE KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILARI
Öz Tam Metin
Ömer Cem KARACAOĞLU
363 -ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA(Ankara İli Örneği)
Öz Tam Metin
Orhan HANBAY
364 -10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCAYA YÖNELİK TUTUMLARI
Öz Tam Metin
Mustafa ÖZDEN, Murat AYDIN, Aytekin ERDEM, Servet EKMEKÇİ
365 -ÖĞRETMENLERİN PROJE TABANLI FEN ÖĞRETİMİ KONUSUNDA GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Celal Teyyar UĞURLU
366 -İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Nalan YÜKSEL DELİCE
367 -INVESTIGATION POSSIBILITY OF OBTAINING EUROPGAP CERTIFICATION FOR AN AGRICULTURAL DEVELOPMENT COOPERATIVE IN TURKEY
Öz Tam Metin
Metin SARAÇOĞLU, Cengiz DURAN
368 -YARATICI GİRİŞİMCİNİN GELİŞİMİNDE ÇEVRENİN ROLÜ
Öz Tam Metin
Cihan SEÇİLMİŞ
369 -TURİSTLERİN KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİNİN GÜVENLİK ALGILAMALARINDAKİ ROLÜ
Öz Tam Metin
Selami GÜNEY
370 -MORTGAGE KRİZİ VE YAPI KOOPERATİFLERİ
Öz Tam Metin
Ramazan ERTURGUT
371 -TOPLAM KALİTE YÖNELİMLİ EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ VE SÜRDÜRÜMCÜ LİDERLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: M.E.B. MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ ÖRGÜTLERDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Mehmet Sena EKİCİ
372 -VERGİ GELİRLERİNİ ETKİLEYEN EKONOMİK VE SOSYAL FAKTÖRLER
Öz Tam Metin
Seyhan SİPAHİ
373 -BELİRSİZLİK KOŞULLARI ALTINDA MEDYA PLANLAMA: SİMÜLASYON TEMELLİ ALTERNATİF BİR OPTİMİZASYON MODELİ
Öz Tam Metin
İrfan YAZICIOĞLU
374 -KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN DUYGULARI İLE İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Öz Tam Metin
Kamuran SAMİ
375 -ZORUNLU GÖÇLE YÜZLEŞİRKEN; KENTSEL BAĞLAMDA ORTAYA ÇIKAN KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL AYRIŞMA: DİYARBAKIR KENT ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Orhan ERDEM, Habib ÖZDEMİR
376 -TERROR AND TERRORISM: A MULTI-DIMENSIONAL EVALUATION
Öz Tam Metin
Ahmet AKGÜÇ
377 -GAYE NEDEN VE KELAM İLMİNDE GELİŞİM SEYRİ
Öz Tam Metin
Süleyman İNCEKARA, Mehmet KARAKUYU, Ahmet KARABURUN
378 -ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE YAPARAK ÖĞRENMEYE BİR ÖRNEK: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN PROJE TEMELLİ ÖĞRENİMDE KULLANILMASI
Öz Tam Metin
Ejder OKUMUŞ
379 -TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN
Öz Tam Metin
Murat AKYILDIZ
380 -TİPİK TEPKİNİN ÖLÇÜLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Öz Tam Metin
Ahu ANTMEN
381 -TÜRK KÜLTÜRÜNDE BEDEN VE “GÜZEL İSTANBUL” OLAYI
Öz Tam Metin
Ahmet İhsan KAYA, H.İsmail ARSLANTAŞ, Nihat ŞİMŞEK
382 -İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
M.Bahattin ACAT, Ebru Demir UZUNKOL
383 -SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ DEĞERLENDİRME SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Mehmet TAŞDEMİR
384 -YAZOKULU UYGULAMASIN NEDENİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Zülfü DEMİRTAŞ
385 -Öğretmeni Hizmet İçinde Yetiştirmenin Bir Aracı Olarak Denetim
Öz Tam Metin
Banu YAMAN
386 -PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALMAMIŞ ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ ALGILARI / AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Abidin DAĞLI
387 -Genel Lise Okul Müdürlerinin Öğrenen Liderlik Davranışları
Öz Tam Metin
A.Seda YÜCEL, Erkan ÇEVİK
388 -KIMYA ÖĞRETMENLERININ BILGISAYAR DESTEKLI KIMYA ÖĞRETIMINE ILIŞKIN GÖRÜŞLERI
Öz Tam Metin
Gülten GENÇ
389 -İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM SÜRECİNİN ÖNÜNDE ALGILADIKLARI BAŞLICA ENGELLER: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Salim ORAK, Ferhat ERMİŞ, Mustafa YEŞİLYURT, Ömer Faruk KESER
390 -KAVRAM ÇARKI DİYAGRAMININ ÖĞRENME BAŞARISINA ETKİSİ
Öz Tam Metin
Mustafa Şenay CANORUÇ
391 -AY. m 36 BAĞLAMINDA ŞİKAYET HAKKI İLE İLGİLİ BİR VAKIA İNCELEMESİ-YARGITAY İÇTİHAT ELEŞTİRİSİ
Öz Tam Metin
Aybeniz Akdeniz AR, Tuncer TOKOL
392 -TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN YEŞİL PAZARLAMADAN KAYNAKLI KAZANIMLARI
Öz Tam Metin
Şadan ÇALIŞKAN
393 -ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMALARININ KENT EKONOMİSİNE KATKISI(Uşak Üniversitesi Örneği)
Öz Tam Metin
M.Kutluğhan Savaş ÖKTE
394 -İslam Ekonomisi ve Finansının Temelleri: Teori ve Uygulama
Öz Tam Metin
Arda ARIKAN
395 -İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETMEN ADAYLARI VE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNE GÖRE YETERLİ BİR İNGİLİZCE ÖĞRETMENİNİN ÖZELLİKLERİ
Öz Tam Metin
Kayhan KURTULDU
396 -PİYANO SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN PUANLAYICILARA YÖNELİK GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Öz Tam Metin
Abdurrahim ALKIŞ
397 -VAHDET-İ VÜCÛD ÂRİFLERİNE GÖRE EİMME-İ SEB (ÜMMEHÂT-I ESMÂ) İMÂMܒL-EİMME VE CENÂB-I HAKK’IN SAYISIZ İSİMLERİ
Öz Tam Metin
Seyfettin ASLAN
398 -TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM
Öz Tam Metin
Şerif DEMİR
399 -TANZİMAT DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARINDA OSMANLICILIK DÜŞÜNCESİNİN ETKİSİ
Öz Tam Metin
Filiz ÇİMEN
400 -SANAT ESERLERİNDE KORKU İMAJI VE KORKU DUYGUSU YENEBİLMEDE SANATIN ROLÜNÜN İRDELENMESİ
Öz Tam Metin
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ayşe Ülkü KAN, Birsen SERHATLIOĞLU
401 -ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİNİN MATERYAL HAZIRLAMA İLKELERİNİ KAZANDIRMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Ali TAŞ,Emine ÖNDER
402 -Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisi
Öz Tam Metin
Günseli GİRGİN
403 -ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
Öz Tam Metin
Ahmet KARA
404 -ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Emel TOK,Müzeyyen SEVİNÇ
405 -BAŞARILI ZEKÂ KURAMINA DAYALI EĞİTİM UYGULAMALARI
Öz Tam Metin
Naki ERDEMİR,Hasan BAKIRCI
406 -PORTFOLYONUN DEĞİŞİK YERLEŞİM BİRİMLERİNDE UYGULANABİLİRLİK
Öz Tam Metin
Gülay DALGIÇ
407 -ÖĞRETİM ELEMANI PERFORMANS DEĞERLENDİRME ENVANTERLERİ (ÖEPDE) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Yaşar SARI
408 -ENFLASYONSUZ BÜYÜME VE YENİ EKONOMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
Öz Tam Metin
Cihan SEÇİLMİŞ, Yaşar SARI
409 -TÜRKİYE’DE İLLERİN TURİZM GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Kadir KARTALCI
410 -DEVLET MALZEME OFİSİ VE KAMU İHALE SİSTEMİMİZ
Öz Tam Metin
Sadettin PAKSOY, Sumru BAKAN
411 -TÜRKİYE’DE UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ:(1980 SONRASI)
Öz Tam Metin
Süreyya KARSU,Şakir ERDEM,Furkan Anıl GÜR,Zeynep Yeliz EZEN
412 -SADAKATE GİDEN YOLDA MARKA İMAJININ DEĞERİ; İSTANBUL VE GAZİANTEP İLLERİNDE BİR UYGULAMA
Öz Tam Metin
Mevlüt TÜRK,Ayda GÖK
413 -YEŞİL PAZARLAMA ANLAYIŞI AÇISINDAN ÜRETİCİ İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUĞU
Öz Tam Metin
Erkan Turan DEMİREL, Mehmet TİKİCİ
414 -ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN BEYİN BASKINLIK ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
F. Demet AYKAL, Betül GÜNYEL
415 -DİYARBAKIR ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİNİN ERGONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Zahir KIZMAZ, Rıfat BİLGİN
416 - SOKAKTA ÇALIŞAN/YAŞAYAN ÇOCUKLAR VE SUÇ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
M. Ruhat YAŞAR
417 -KAYIT DIŞI YAŞAMLAR
Öz Tam Metin
Okşan BAŞOĞLU
418 -EVRİMSEL GELİSİM SURECİNDE İNSANİN PALEODEMOGRAFİK YAPİSİ
Öz Tam Metin
Ahmet TARCAN
419 -ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ SELAMLAŞMA ALIŞILMIŞLARI OLARAK “NASILSINIZ” SORUSUNA VERDIKLERI YANITLAR. DICLE ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI
Öz Tam Metin
Cumali ÖKSÜZ, Şerife Ak KARAKOÇ
420 -İLKÖĞRETİM OKULLARINDA MATEMATİK DERSLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIM DÜZEYİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Özgül KELEŞ, Naim UZUN, Funda VARNACI UZUN
421 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİNCİ, ÇEVRESEL TUTUM, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DOĞA EĞİTİMİ PROJESİNE BAĞLI DEĞİŞİMİ VE KALICILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Eren YÜRÜDÜR, Hasan KARA, Kenan ARIBAŞ
422 -TÜRKİYE’NİN ORGANİK (EKOLOJİK) TARIM COĞRAFYASI
Öz Tam Metin
Yalçın KARAGÖZ
423 -İLİŞKİ KATSAYILARI İLE İKTİSAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Öz Tam Metin
Emine ERCAN
424 -GİYSİ SATINALMADA TÜKETİCİNİN KARARINA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
Öz Tam Metin
Yalçın KARAGÖZ
425 -NONPARAMETRIK TEKNIKLERIN GÜÇ VE ETKINLIKLERI
Öz Tam Metin
İrfan ÖZCAN, Özer ALPAR, Ayşegül CİĞER, Seden ALGÜR
426 -ANTALYA BÖLGESİNDEKİ SEYAHAT ACENTASI ÇALIŞANLARININ STRES KAYNAKLARI, BELİRTİLERİ ve SONUÇLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Abdullah TANRISEVDİ, Osman ÇULHA
427 -DÜŞÜK FİYATLI HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI (DFHT) SEKTÖRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULANAN PAZARLAMA KARMALARININ YAPISI: TÜRK DFHT FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Orhan ÇINAR
428 -EĞİTİM VE SAĞLIK ALANI ÇALIŞANLARININ İŞ STRESİ DÜZEYLERİ
Öz Tam Metin
Erhan DEMİRELİ
429 -FİNANSAL KIRILGANLIKLAR TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Öz Tam Metin
Oktay EMİR, Elbeyi PELİT, Soner ARSLAN
430 -TURİZM ALANINDA ÖNLİSANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN STAJ ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Öz Tam Metin
Okan YAŞAR
431 -SAROS KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINDA YER ALAN LAGÜN GÖLLERİNİ [ENEZ-ERİKLİ (KEŞAN) ARASI] ETKİLEYEN ÇEVRESEL TEHDİTLER
Öz Tam Metin
Seyfettin ASLAN
432 -SİVİL TOPLUM: KAVRAMSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
Öz Tam Metin
Makbule Evrim GÜLSÜNLER
433 -ALMANYA’DA HALKLA İLİŞKİLER
Öz Tam Metin
Mehmet MURAT,Ali ÜNİŞEN, Sedat KANADLI
434 -EĞİTİM FAKÜLTESİNE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ ALGILAYIŞLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
Öz Tam Metin
Suzan Duygu ERİŞTİ, Şerife Dilek BELET
435 -İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM VE RESİMLERİNDE KÜLTÜR ALGILARI
Öz Tam Metin
Asuman Seda SARACALOĞLU, Nuri KARASAKALOĞLU, İlke EVİN GENCEL
436 -TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Okşan BAŞOĞLU
437 -AKTİF SPORCULARDA TİBİA UZUNLUĞUNUN BOY UZUNLUĞUNA ORANININ KADIN VE ERKEK SPORCULAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Öz Tam Metin
Cevat ÖZYURT
438 -ÜNİVERSİTE ÖĞRECİLERİNİN SİYASAL KATILIM DAVRANIŞLARI: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ, BALIKESİR ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
F.Demet AYKAL, Derya ÇAKIR AYDIN
439 -HASTANE YAPILARINDA YAŞLI KULLANICILARIN ERGONOMİSİNE UYGUN YATAY VE DÜŞEY SİRKÜLASYON ALANLARI TASARIMI (D.Ü.E.A.H. POLİKLİNİK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ)
Öz Tam Metin
Ensar YILMAZ
440 -SANAYİ TOPLUMUNDA SANATIN İŞLEVSELLİĞİ
Öz Tam Metin
S. CESUR, F. KAHRAMAN, İ. TURGUT, E. DEVECİ, B.E. ALTINAL, Z. AYGÜL, Ö. YETKİNOĞLU
441 -YAŞANAN AHLAKİ ÇATIŞMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN TÜRKİYE'DE GÜNDELİK AHLAK ANLAYIŞI
Öz Tam Metin
Cüneyt GÖKÇE
442 -FARKLI BİR AÇIDAN TOPRAK
Öz Tam Metin
F. Evren DAŞDAĞ
443 -SANAT ESERİ ELEŞTİRİSİNE BİR ÖRNEK: ÜÇÜNCÜ MEVKİ VAGON
Öz Tam Metin
Eyüp ARTVİNLİ
444 -COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME STİLLERİ
Öz Tam Metin
Mehmet TURAN
445 -SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Sefa BULUT
446 -BİBLOTERAPİ YÖNTEMİNİN OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN KULLANILMASI
Öz Tam Metin
Asım ARI
447 -ÖĞRETMENLERE GÖRE PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Öz Tam Metin
Z. Nurdan BAYSAL, Osman SAMANCI
448 -İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencileri ile Değerler Üzerine Bir Çalışma
Öz Tam Metin
Sezgi Saraç SÜZER
449 -TÜRKÇE DİLBİLGİSİNİN ÖĞRETİMİNE DAİR ÖĞRETMEN BİLGİSİ: FULBRIGHT BURSİYERLERİNİN BAKIŞ AÇISI
Öz Tam Metin
Nilgün AÇIK ÖNKAŞ
450 -TÜRKÇE EĞİTİMİNDE FONETİK-SEMANTİK İLİŞKİLİ ŞİİRİ ÖĞRETİMİ
Öz Tam Metin
Gökhan ÖZKAN
451 -ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE GÜCÜN GÖZLEMLENEBİLİR BOYUTLARI:REALİST PERSPEKTİFTEN BİR DEĞERLENDİRME
Öz Tam Metin
Selahaddin BAKAN, Ender AKYOL
452 -VATANDAŞLIĞIN MACERASI AVRUPA ULUS DEVLETLERİNDE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE VATANDAŞLIK: ULUSUN ÖTESİ
Öz Tam Metin
M. Ruhat YAŞAR
453 -Şans Oyunları ve İddaa
Öz Tam Metin
Oksan BAŞOĞLU
454 -KADIN SPORCULARDA DIRENC ANTRENMANLARININ BEDEN KITLE INDEKSI VE VUCUT YAG YUZDESI UZERINE ETKISI
Öz Tam Metin
S. Ercan BAĞÇECİ
455 -TONAL ARMONİDE AKORLARIN İŞLEVLERİ
Öz Tam Metin
M. Kayhan KURTULDU, H. Emre GÜÇLÜ
456 -PİYANO EĞİTİMİNDE PLANLI VE EŞİT TEKRAR ÇALIŞMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Öz Tam Metin
Ahmet KIZIL, Fazıl GÜLER, Cengiz CEYLAN, Cevdet KIZIL, İrem KESKİN, Püren BUGET
457 -TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN KAPSAMLI ANALİZİ
Öz Tam Metin
Ramazan ERTURGUT, Pınar ERTURGUT
458 -TRANSFORMASYONEL LİDER KARİZMATİK Mİ? VİZYONER Mİ? SAĞLIK ÖRGÜTLERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Mehmet KAYGUSUZOĞLU
459 - ÜRETİM MALİYETLERİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞMELERİN NEDENLERİ VE MALİYETLEME KARARLARINA ETKİLERİ
Öz Tam Metin
Mete Cüneyt OKYAR, Bülent DARICI, Fatih Mehmet ÖCAL
460 -NORMATİF YATIRIM İKLİMİ İÇİN “TÜRKİYE’DE YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ REFORM PROGRAMI” NIN ANALİZİ
Öz Tam Metin
Mustafa HOTAMIŞLI, Aydan ÇAĞ, Asuman MENTEŞE, Emine YÖRÜK
461 -KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ:AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Mahmut İNAN, M. Sena EKİCİ
462 -YENİ ANAYASA TASARISINDA VERGİLENDİRME YETKİSİ VE YEREL YÖNETİMLER
Öz Tam Metin
Mustafa SAĞLAM, Levent VURAL, Celal AKDENİZ
463 -KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE’DEKİ İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI ve DERS KİTAPLARINDA GÖRÜLEN YANSIMALARI
Öz Tam Metin
H. Elif DAĞLIOĞLU, Ümit DENİZ
464 -OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMLERİNİN GELİŞİMSEL AÇIDAN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Perihan ÜNÜVAR
465 -HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARIN EĞİTSEL AÇIDAN DESTEKLENMESİ (3-7 Yaş İçin örnek Çalışma)
Öz Tam Metin
A.KESTEN, C.ELMA, K.KIROĞLU, A.N.DİCLE, E.M.UZUN, Ö.PARLAVAN
466 -KURUM YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
Öz Tam Metin
Hasan Hüseyin ÖZKAN
467 -MATEMATİK DERSİNDE ÖĞRETMENLERİN DERS İÇİ YÖNELTİĞİ SORULAR VE ÖĞRENCİ CEVAPLARI DÜZEYİ
Öz Tam Metin
İbrahim Hakkı ÖZTÜRK
468 -ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR İNCELEME
Öz Tam Metin
İ.Bakır ARABACI
469 -TÜRKİYE’DE VE OECD ÜLKELERİNDE EĞİTİM HARCAMALARI
Öz Tam Metin
Sadettin PAKSOY, Mehmet GÜLLÜ
470 -SERBEST BÖLGELER ÜZERİNE BİR ARŞTIRMA
Öz Tam Metin
Adem ÖCAL
471 -İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VATANDAŞLIK HAKLARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Mustafa YÜCEL
472 -ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİLERDE TEMİZ ÜRETİM SİSTEMİ UYGULAMALARININ İŞLETME EKONOMİLERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR
Öz Tam Metin
Osman ULUYOL
473 -TÜRKİYE’DE AİLELERİN TASARRUF YAPMA ALIŞKANLIKLARI VE TASARRUFLARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Salih YEŞİL
474 -KÜRESEL İŞ ETİĞİ ÜZERİNE ALTERNATİF STRATEJİLER, ELEŞTİRİLER VE DEĞERLENDİRMELER
Öz Tam Metin
Emine ÖNER
475 -YOKSULLAR İÇİN SOSYAL GÜVENLİK: MİKROSİGORTA
Öz Tam Metin
M.Kutluğhan Savaş ÖKTE
476 -ÖDEMELER DENGESİNE PARASAL YAKLAŞIM: BİR İNCELEME
Öz Tam Metin
Erhan İŞCAN
477 -DÖVİZ KURLARI VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
Öz Tam Metin
Ensar YILMAZ, Salih ÇİFTÇİ
478 -KENTLERİN ORTAYA ÇIKIŞI ve SOSYO-POLİTİK AÇIDAN TÜRKİYE’DE KENTLEŞME DÖNEMLERİ
Öz Tam Metin
Yener ÖZTÜRK
479 -KADINLARLA İLGİLİ OLARAK HADÎS RİVAYETLERİNDE YER ALAN “AKLEN VE DİNEN EKSİK OLMA” İFADESİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM
Öz Tam Metin
Mustafa SÖNMEZ
480 -PEYGAMBERLERİN “TEBLİĞ SIFATI” VE BU SIFATIN ARKA PLANINI OLUŞTURMADA DİĞER SIFATLARIN ROLÜ (Tebliğde “Temsil Gücü” nün Önemi)
Öz Tam Metin
Osman KABAKÇILI
481 -KUR’AN’DA FÜTÜVVET
Öz Tam Metin
Hasan TANRIVERDİ
482 -İSLAM HUKUKUNDA “TERTİB”İN YERİ VE ÖNEMİ
Öz Tam Metin
Ferhat KORKMAZ
483 -TÜRK ROMANININ İLK BOVARİST TİPLERİ
Öz Tam Metin
Abdullah TAKIM
484 -KÜRESEL KRİZİN TÜRKİYE’DE FİNANSAL KESİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Öz Tam Metin
Kurban ÜNLÜÖNEN, Hürriyet ÇİMEN
485 -DESTİNASYON KALİTESİ: İkinci Konut Sakinleri Örneği
Öz Tam Metin
Hülya GÜLAY
486 -5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA OKULA UYUM VE AKRAN İLİŞKİLERİ
Öz Tam Metin
Adem SEZER
487 -VALİLİK İNTERNET SİTELERİNİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİ İÇİN KAYNAK HALİNE GETİRMEK
Öz Tam Metin
Tamer KARADEMİR, Bilal ÇOBAN
488 -SPOR ALANINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE DUYGUSAL ZEKA
Öz Tam Metin
Oktay Cem ADIGÜZEL, İlker SÖKMEN
489 -KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK İŞLETMELERDEKİ (KOBİ) EĞİTİM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Hidayet TOK
490 -OTONOM ÖĞRENME
Öz Tam Metin
Habib ÖZGAN, Çiğdem ÇELİK, Fatih BOZBAYINDIR
491 -MÜZAKERE BECERİLERİ ÖLÇEGİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Berrin (EMRAN) ÖZBULAK, Ayşe AYPAY, Ahmet AYPAY
492 -ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE ATILGANLIK BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ
Öz Tam Metin
Nilüfer BEKLEYEN
493 -İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI TELAFFUZ SORUNLARI
Öz Tam Metin
Osman ALACAHAN, Betül DUMAN
494 -GÜVEN VE SİVİL BAĞLILIK BOYUTUYLA SOSYAL SERMAYE ve MEZHEP: MARAŞ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Nihat AKBIYIK
495 -MALATYA’DA ÇALIŞAN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİKSORUNLARININ İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Adem ANBAR, Değer ALPER, Esen KARA
496 -KÜRESEL FİNANSAL KRİZ DÖNEMİNDE ABD HİSSE SENEDİ PİYASASI İLE İMKB ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN DİNAMİK KOŞULLU KORELASYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Mehmet Emin ERÇAKAR, H. Mehmet TAŞÇI
497 -TARIM ÜRÜNLERİNDE VERİMLİLİK-FİYAT İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA
Öz Tam Metin
Mustafa BÜTE
498 -KAYIRMACILIK ALGISI İLE İŞ TATMİNİ, OLUMSUZ SÖZ SÖYLEME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Öz Tam Metin
Fatih Mehmet ÖCAL
499 -KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN REEL SEKTÖRE ETKİLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET ANALİZİ
Öz Tam Metin
Cahit AYDEMİR, Sema YILMAZ GENÇ
500 -ORTAÇAĞIN SOSYOEKONOMİK DÜZENİ: FEODALİZM
Öz Tam Metin
Necla MORA
501 -MEDYA VE KÜRESELLEŞME
Öz Tam Metin
Arzu ÇAKINBERK, Neslihan DERİN, Gül GÜN
502 -OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN İŞGÖREN DEVİR HIZININ ANALİZİ: KAPADOKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Mustafa HOTAMIŞLI, Feyyaz YILDIZ, Ali ELEREN
503 -TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ: AFYONKARAHİSAR’DA BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
İsmail GÖNENÇ
504 -YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ YÜZYILLARDA HIRİSTİYANLARIN İSLAM'A KARŞI TEPKİLERİ
Öz Tam Metin
Zafer ZEYTİN
505 -YASAL MAL REJİMİNDE KATKI ALACAĞI VE DEĞER ARTIŞ PAYI
Öz Tam Metin
Abdunnur YILDIZ
506 -OSMANLI DEVLETİNİN BORCLANMASiNDA OSMANLI BANKASI’NIN ROLÜ VE ÖNEMİ
Öz Tam Metin
Rüştü ILGAR
507 -1987 -2001 YILLARI ARASINDA ÇANAKKALE KENTSEL ALAN DEĞİŞİMİNİN LANDSAT ETM SENSOR PCI GÖRÜNTÜ İŞLEME YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Süleyman İNCEKARA
508 -ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Osman KABAKÇILI
509 -HZ YUNUS KISSASINDA İŞARİ ANLAMLAR
Öz Tam Metin
İbarahim KIR
510 -TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK AİLENİN İŞLEVLERİ
Öz Tam Metin
M. Ruhat YAŞAR, Reşat AÇIKGÖZ
511 -YOKSULLUKLA MÜCADELEDE BÜTÜNCÜL BİR POLİTİKA: İNSANİ GELİŞME VE YARDIM MERKEZİ
Öz Tam Metin
Kurban ÜNLÜÖNEN, Salih Zeki ŞAHİN
512 -TURİZMDE İSTİHDAM
Öz Tam Metin
Şeyma Çalışkan ÇAVDAR
513 -TÜRKİYE’DE BÜTÇE AÇIKLARININ İKTİSADİ BÜYÜME VE İSTİKRAR ÜZERİNE ETKİLERİ (1994:Q1-2004:Q4)
Öz Tam Metin
M.Mustafa KISAKÜREK, Ahmet YILMAZ ve Erhan KILIÇ
514 -CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ANJİYO ÜNİTESİ MALİYET-HACİM-KÂR ANALİZİ
Öz Tam Metin
Yakup DURMAZ, Reyhan BAHAR(ORUÇ)
515 -TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE SOSYOLOJİK FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Öz Tam Metin
Ali TÜRKDOĞAN, Seher MANDACI ŞAHİN, Adnan BAKİ
516 -SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİNDE ELDE EDİLEN KAVRAM YANILGILARININ TEST GELİŞTİRME ÇALIŞMASINDA KULLANILMASI
Öz Tam Metin
Nilüfer ÖZABACI, Akif OLGUN
517 -BİLGİSAYAR DESTEKLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN FEN BILGISI DERSINE ILIŞKIN TUTUM, BILIŞÜSTÜ BECERILER VE FEN BILGISI BAŞARISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Öz Tam Metin
Abdullah ŞAHİN
518 -TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Erkan TEKİNARSLAN
519 -EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ TEKNOLOJİLERE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI
Öz Tam Metin
Adem KORKUT, Özge HACIFAZLIOĞLU
520 -ÖĞRETMENLERİN OKUL KÜLTÜRÜNÜ ALGILAMA DÜZEYLERİ: BÜYÜKÇEKMECE ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Celal Teyyar UĞURLU
521 -AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE’DE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ
Öz Tam Metin
Ali ERYILMAZ, Hasan ATAK
522 -ERGEN ÖZNEL İYİ OLUŞUNUN, ÖZ SAYGI VE İYİMSERLİK EĞİLİMİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Abdulkadir KABADAYI, Özkan SAPSAĞLAM
523 -OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN USTA ÖĞRETİCİLERİN ÖĞRETMENLİK YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ:TOKAT İLİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Hasan BAKIRCI, Hüseyin ARTUN
524 -FARKLI ÜLKELERİN ÇEVRE EĞİTİM POLİTİKALARINI KARŞILAŞTIRMAYA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Özden DEMİR, Pınar BAL
525 -BİLİŞSEL KOÇLUK YAKLAŞIMININ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Veysel OKÇU
526 -TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ VE ATANMASINAİLİŞKİN MEVCUT DURUM, BEKLENTİLER VE ÖNERİLER
Öz Tam Metin
Murat SUNKAR, Saadettin TONBUL
527 -BATMAN’DA (GÜNEYDOĞU TÜRKİYE) SEL VE TAŞKINLARIN OLUŞUMUNDA BEŞERİ FAKTÖRLERİN ETKİSİ
Öz Tam Metin
Anıl ERTOK ATMACA
528 -MODERN SANAT VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ SANAT ÇALIŞMALARI(DİGİTAL ART)
Öz Tam Metin
Abdullah AYAYDIN
529 -ÇOCUK GELİŞİMİNDE BİR OYUN OLARAK SANAT VE RESİM
Öz Tam Metin
Habib ÖZDEMİR, Orhan ERDEM
530 -ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN THE TURKISH NATIONAL POLICE: A CASE STUDY OF MALATYA SECURITY DIRECTORATE
Öz Tam Metin
Gül ŞENDİL, Sevim CESUR
531 -THE RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTAL ATTITUDES AND THEIR PERSONALITIES AND VALUES
Öz Tam Metin
Sema BUZ, Martin SCHÖNBERG
532 -GENÇ ALMAN-TÜRKLER VE İNTERNET PORTALLARI: KİMLİK, GÜÇLENDİRME VE KATILIM İÇİN BİR KAYNAK
Öz Tam Metin
Yeşeren ELİÇİN
533 -AVRUPA BİRLİĞİNDE YÖNETİŞİM
Öz Tam Metin
Abidin DAĞLI, Nigah BAYSAL
534 -İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN SINIFTA KARŞILAŞTIKLARI DİSİPLİN SORUNLARINA VE BUNLARIN ÇÖZÜM YOLLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Taha YALAR, Tuğba YANPAR YELKEN
535 -DEĞERLER EĞİTİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ VE BİR PROGRAM MODÜLÜ ÖRNEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Öz Tam Metin
İlkay DEMİR
536 -GENÇLERDE YAŞAM DOYUMU İLE KİMLİK İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Cemalettin İPEK
537 -İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) PUANLARININ VELİLERİN OKUL TUTUMU VE EĞİTİME KATILIM DÜZEYLERİNDEN KESTİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Nurettin ÖZGEN, Mustafa KAHYAOĞLU
538 -FARKLI FONKSİYONEL ÖZELİĞE SAHİP YERLEŞİM ÜNİTELERİNDE İKAMET EDEN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINI ALGILAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: FENOMENOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Atilla Ahmet UĞUR, Berna Balcı İZGİ
539 -KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GEÇİŞ EKONOMİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ADAPTASYONU
Öz Tam Metin
Tahir ÖĞÜT, M.Sena EKİCİ
540 -CUMHURİYET DÖNEMİNE GEÇİŞ AŞAMASINDA URFA’NIN İKTİSADİ VE SOSYAL YAPISI
Öz Tam Metin
Halit ÇİÇEK, Doğan BOZDOĞAN
541 -AVRUPA BİRLİĞİNDE EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİNE YAPILAN VERGİSEL TEŞVİKLER: ALMANYA, İNGİLTERE VE FRANSA ÖRNEKLERİ
Öz Tam Metin
Rıfat BİLGİN, Abdurrahim EMHAN, Yasin BEZ
542 -SOSYAL HİZMET KURUMU ÇALIŞANLARINDA İŞ MEMNUNİYETİ, TÜKENMİŞLİK VE DEPRESYON: DİYARBAKIR İLİ ALAN ARAŞTIRMASI
Öz Tam Metin
Saim Saner ÇİFTYILDIZ, Nihal SÜTÜTEMİZ
543 -PRESTİJLİ OTOMOBİL MARKALARINDA LÜKS ALGILAMASININ SATIN ALMA İSTEKLİLİĞİNE ETKİSİ: İSTANBUL VE SAKARYA ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Hanifi Murat MUTLU ve Ayşegül NAKIPOĞLU
544 -ULUSLAR ARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ
Öz Tam Metin
Mürşide EMİROĞLU, Mehmet MURAT, Recep BİNDAK
545 -LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİ YORDAYAN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ
Öz Tam Metin
Pınar Üner YILMAZ
546 -SANAT PAYLAŞIMI’NIN SÜREKLİLİĞİ İÇİN ALTERNATİF BİR KURUM: KRUG GENÇLİK MERKEZİ, KIRCAALİ BULGARİSTAN
Öz Tam Metin
S.Ercan BAĞÇECİ
547 -İKİNCİL YEDİLİ AKORLARIN ÇÖZÜMÜ
Öz Tam Metin
İbrahim KIR
548 -ILICA KASABASINDA RUMELİ YÖRÜKLERİ VE GÖÇ
Öz Tam Metin
Abdullah ÖZBOLAT
549 -POSTMODERN DÖNEMDE BEDENİN TÜKETİM TEMELİNDE YENİDEN İNŞASI
Öz Tam Metin
Kemal AYDIN
550 -TÜRKİYE’DE ALKOLLÜ İÇKİ KÜLTÜRÜ VE HANEHALKI ALKOL HARCAMALARI
Öz Tam Metin
Osman KABAKÇILI
551 - HZ. İBRAHİM’İN DUALARINDA İŞARİ ANLAMLAR
Öz Tam Metin
Soner KARATAŞOĞLU, Mahmut AKPINAR
552 -GEÇİCİ KÖY KORUCULUĞU SİSTEMİ ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI: BEYTÜŞŞEBAP ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Gürhan BAHADIR
553 -FARKLI MEDENİYETLERİN VE KÜLTÜRLERİN BİR ARADA YAŞAMASINA ÖRNEK OLARAK ANTAKYA
Öz Tam Metin
Sinan YÖRÜK, Adil YAVUZ, Ersin KIVRAK
554 -YENİ ( 2005 ) İLKÖĞRETİM FEN ve TEKNOLOJİ PROGRAMININ ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE MÜFETTİŞLERİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Hasan TANRIVERDİ
555 -İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA TAZMİNATI (MUT’A)
Öz Tam Metin
Engin ASLANARGUN, Abdurrahman KILIÇ, Filiz Evran ACAR
556 -UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARINA REHBERLİK ETME DÜZEYİ
Öz Tam Metin
Mehmet ALTAY, Filiz YALÇIN TILFARLIOĞLU
557 -KURGUSAL OLMAYAN YARATICI DÜZYAZI YOLUYLA BİR ÖĞRENCİ DERLEMİ OLUŞTURMA: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Öz Tam Metin
Nilgün YENİCE
558 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ -YETERLİK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Yakup ÇETİN
559 -DERS KİTABI KÜLTÜRÜ: TÜRK ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ
Öz Tam Metin
Münevver CAN YAŞAR, Gözde İNAL, Özgün UYANIK, Hakkı YAZICI
560 -OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE COĞRAFYA EĞİTİMİ
Öz Tam Metin
Yılmaz GEÇİT
561 -COĞRAFYA EĞİTİMCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ
Öz Tam Metin
Tahsin YILDIRIM, Dr. Mustafa TAHİROĞLU
562 -SANAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜZE GEZİLERİNİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Öz Tam Metin
Hüseyin KIRIMOĞLU, Gülşen FİLAZOĞLU ÇOKLUK, Yunus YILDIRIM
563 -TÜRK ANTRENÖRLERİN YILMAZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Fatih CAMADAN
564 -SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE VE BEP HAZIRLAMAYA İLİŞKİN ÖZ-YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Öz Tam Metin
Murat GÖKALP
565 -19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN TÜRK VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Rumiye ARSLAN
566 -ZWISCHEN NORM UND REFORM: HISTORISCHE QUELLEN DER GROSSSCHREIBUNG IM DEUTSCHEN
Öz Tam Metin
Sevim SELAMET
567 -TÜRK HAT SANATI, HARF DEVRİMİ ve TİPOGRAFİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Öz Tam Metin
Abdürrauf AYDIN
568 -RIZA ŞAH DÖNEMİNDE TÜRKİYE VE İRAN ARASINDA ULAŞTIRMA ALTYAPISI’ININ GELIŞTIRILMESI BAĞLAMINDA TRABZON – TEBRIZ TRANSİT TİCARI YOLUNA IŞLERLIK KAZANDIRMA ÇABALARI (1925-1941)
Öz Tam Metin
Mehmet YEŞİLTAŞ, Duran CANKÜL, Rahman TEMİZKAN
569 -OTEL SEÇİMİNDE DİNİ HAYAT TARZLARININ ETKİSİ
Öz Tam Metin
Gamze Ayça KAYA
570 -TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Cihan SEÇİLMİŞ
571 -TERMAL TURİZM DESTİNASYONLARINDAN DUYULAN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN TEKRAR ZİYARET NİYETİNE ETKİSİ: “SAKARIILICA ÖRNEĞİ”
Öz Tam Metin
Sibel A.ARKONAÇ, Göklem TEKDEMİR YURTDAŞ, Çağatay ÇOKER
572 -“KÜRT SORUNUNU” AÇIKLAMADA KİŞİSEL DURUŞ İNŞASI VE MESAFE ALIŞLAR
Öz Tam Metin
Levent BİLGİ
573 -DÜŞÜNMEK İÇİN SIRADIŞI BİR BİLMECE: KASSANDRA DAMGASI
Öz Tam Metin
Sıdıka YILMAZ
574 -RÜYA GÜNDELİK HAYAT ve İLETİŞİM
Öz Tam Metin
Eylem Şentürk KARA
575 -ETHNOMEDIEN IN DEUTSCHLAND AM BEISPIEL DER EUROPA AUSGABE DER HÜRRİYET-EINE QUALITATIVE FORSCHUNG AUS DER SICHT DER REDAKTION
Öz Tam Metin
A. Baran DURAL
576 -ANTONIO GRAMSCI VE HEGEMONYA
Öz Tam Metin
Yunus KOÇ, Adem PALABIYIK
577 -ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN TOPLUMSAL VE SİYASAL SORUNLARA BAKIŞI: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ VE BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Murat ÖZAYDIN
578 -DİYARBAKIR ÖRNEĞİNDE GÜLŞENİLİĞİN AZİZ MAHMUT HÜDAYİ HAZRETLERİ VE CELVETİYYE İLE OLAN İLGİSİ
Öz Tam Metin
Çetin TAN
579 -ELAZIĞ İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA HAZIRLANAN STRATEJİK PLANLAR İLE İLGİLİ OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
H.İsmail ARSLANTAŞ, Metin ÖZKAN, Ebru KÜLEKÇİ
580 -EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Eylem TATAROĞLU
581 -1975-2011 RESİM/SANAT DERSLERİNİN DEĞİŞEN ADI VE İÇERİĞİNİN DERS SAATİ ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Prof.Dr.Akif ABBASOV
582 -ATATÜRK´ÜN VATANSEVERLİK VE MİLLİ BİRLİK BİLİNCİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN
583 -ABD HUKUKUNDA ÇIKAR ÇATIŞMALARININ YOL AÇTIĞI VEKALETEN OY KULLANMA MÜCADELELERİ (PROXY CONTESTS)
Öz Tam Metin
Arif KEÇELİ, Naci DİLEKLİ, Necati ANAZ
584 -VISUALIZATION OF A SOCIAL PROBLEM: SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF SEXUAL ASSAULTS IN TURKEY
Öz Tam Metin
Cemal KARAATA, Şaban ÇEPİK, Yakup ÇETİN
585 -ENHANCING THE USE OF DISCOURSE MARKERS IN ACADEMIC WRITING: THE COMBINATION OF INCIDENTAL ACQUISITION AND EXPLICIT INSTRUCTION
Öz Tam Metin
Abdullah ADIGÜZEL
586 -OKULA İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Mustafa ULUSOY, Hakan DEDEOĞLU, İhsan Seyit ERTEM
587 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKICI OKUMANIN ÖĞRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ ALGILARI
Öz Tam Metin
Muteber GÜMÜŞ, Necdet AYKAÇ
588 -HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRME ÖĞESİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Semra KIRANLI
589 -OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİMLE İLGİLİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ
Öz Tam Metin
Zühal ÇUBUKÇU, Ayşe DÖNMEZ
590 -İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN OKULDAKİ ŞİDDET ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Yusuf KESKİN
591 -CUMHURİYET DÖNEMİ ORTAOKUL TARİH PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR ANALİZ: POLİTİK VE İDEOLOJİK YAKLAŞIMLARIN PROGRAMLARA YANSIMASI
Öz Tam Metin
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Alper YETKİNER
592 -İNGİLİZCE DERSİNDE ZİHİN HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA, KALICILIĞA, DERSE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Öz Tam Metin
Şirin KARADENİZ
593 -HARMANLANMIŞ ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİ
Öz Tam Metin
Kurban ÜNLÜÖNEN, Emin ARSLAN
594 -OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN PARAYA OLAN TUTUMUNUN MESLEKİ ETİK DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Melih BAŞKOL
595 -TEDARİK ZİNCİRİNDE İŞBİRLİĞİ VE ECR STRATEJİSİ
Öz Tam Metin
Didar Kantarcı BOĞDA, Gül ŞENDİL
596 -INVESTIGATING INFIDELITY TENDENCY AND CONFLICT MANAGEMENT BASED ON ATTACHMENT STYLES AND GENDER
Öz Tam Metin
İnci BOYACIOĞLU, Emek Bilal SAYMAZ
597 -GEÇMİŞİ KABUL ETME VE DEPRESYON
Öz Tam Metin
Ensar YILMAZ, M. Said KÖSE
598 -SİYASAL ÜRÜNLERİN SEÇMENE İLETİLMESİNDE GAZETELERİN ROLÜ:27 EKİM 1957 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
İrfan SEVİNÇ
599 -YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN ÇOCUKLARININ DİNİ VE AHLAKİ GELİŞİMİ İLE İLGİLİ KAYGILARI ve BU KAYGILARIN CAMİLERDEKİ DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ (Hollanda Örneği)
Öz Tam Metin
Fuat YÖRÜKOĞLU
600 -TÜRKİYE'DE METROPOLİTEN YÖNETİMLER VE ETİK DEĞERLER AÇISINDAN BİR İNCELEME
Öz Tam Metin
İrfanTÜRKOĞLU
601 -BELEDİYE GELİRLERİ VE YENİ BİR GELİR KAYNAĞI OLARAK ŞEHİRLEŞME RANTI
Öz Tam Metin
Abidin DAĞLI, Meltem SÜNKÜR
602 -İLKÖĞRETİM DENETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE İLKÖĞRETİM I. KADEMEDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DAVRANIŞLARI (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği)
Öz Tam Metin
Oktay Cem ADIGÜZEL, Onur ERGÜNAY
603 -TÜRKİYE’DE DEĞERLER ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Dilek Sezgin MEMNUN, Murat ALTUN
604 -MATEMATİK BAŞARILARI FARKLI ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KOORDİNAT SİSTEMİNİ SOYUTLAMALARI
Öz Tam Metin
Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER
605 -SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE İLİŞKİN METAFORİK TANIMLAMALARI
Öz Tam Metin
Mehmet Kamil COŞKUN
606 -DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Kadir BİLEN, Sacit KÖSE
607 -FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANS EĞİTİM SÜRECİNDE BİLİMİN DOĞASINI OLUŞTURAN TEMEL TERİMLER HAKKINDAKİ ALGI DEĞİŞİMLERİ
Öz Tam Metin
Sevgi Coşkun KESKİN, Engin KAPLAN
608 -SOSYAL BİLGİLER VE TARİH EĞİTİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI OLARAK OYUNCAK MÜZELERİ
Öz Tam Metin
Filiz TILFARLIOĞLU,Eyyup AKIL
609 -EFFECTIVE TEACHERS' BEHAVIOR IN ELT FROM STUDENTS' PERSPECTIVES
Öz Tam Metin
Ahmet KAYA, Hasan BOZASLAN, Şule FIRAT DURDUKOCA,
610 -ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Öz Tam Metin
Aygen ÇAKMAK, Nilüfer DARICA
611 -7-11 YAŞ GRUBU KURUMDA VE AİLESİ YANINDA BÜYÜYEN KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARININ ANNE FİGÜRÜ ÇİZİMLERİNİN DUYGUSAL GELİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
İlhami BULUT, Meral ÖNER SÜNKÜR, Behçet ORAL, Mustafa İLHAN
612 -8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİ İLE ZEKÂ ALANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Ruhi YİĞİT
613 -POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ ANLAYIŞ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE FARKINDALIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
M. Nevra KÜPANA
614 -PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Öz Tam Metin
Z. Sevgen PERKER, Nilüfer AKINCITÜRK
615 -SİSTEM YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA GELENEKSEL ANADOLU KONUTUNUN GÜNE UYARLANMASINI ETKİLEYEN ÜST SİSTEMLER VE SİSTEMLER ARASI ETKİLEŞİME İLİŞKİN BİR İRDELEME
Öz Tam Metin
Çiçek KUMRAL
616 -SANAT EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GEORGE ORWELL’IN 1984 ADLI YAPITI TEMELİNDE SANAT VE SANATÇILARIN DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Seçkin AYDIN
617 -ROBERT GOBER’İN ÇALIŞMALARINDA BEDEN VE NESNE GERİLİMİ
Öz Tam Metin
S. Ercan BAĞÇECİ
618 -EKSİLTİLMİŞ YEDİNCİ DERECE YEDİLİ AKORUNUN ÇÖZÜMLERİ
Öz Tam Metin
Beyza SÜMER
619 -IBN KHALDUN'S ASABIYYA FOR SOCIAL COHESION
Öz Tam Metin
Veysel AYHAN, Mehmet DALAR, Muhittin ATAMAN
620 -FRANSIZ KAMUOYUNUN TÜRKİYE’YE BAKIŞI: AB ÜYELİĞİ, KİMLİK VE DİĞER FAKTÖRLER
Öz Tam Metin
Berna Balcı İZGİ
621 -GENÇ İŞSİZLİĞİ VE EĞİTİM İLE OLAN İLİŞKİSİ
Öz Tam Metin
Arif ÖZSAĞIR, Aliye AKIN
622 -HİZMETLER SEKTÖRÜ İÇİNDE HİZMET TİCARETİNİN YERİ VE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
Öz Tam Metin
Emre Esat TOPALOĞLU, Ali BAYRAKDAROĞLU
623 -ENTELEKTÜEL SERMAYENİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YONELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Öz Tam Metin
Adnan BAKİ, Tuba GÖKÇEK
624 -KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARINA GENEL BİR BAKIŞ
Öz Tam Metin
Murat TUNCER, Hasan Güner BERKANT
625 -İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Gökhan ARI, Betül KERAY
626 -SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NOKTALAMA İŞARETLERİNİ UYGULAMA DÜZEYİ
Öz Tam Metin
İsmet ERGİN, Bekir AKSEKİ, Ebru DENİZ
627 -İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI
Öz Tam Metin
Gökhan AKSOY, Fatih GÜRBÜZ
628 -İŞBİRLİKLİ İKİ FARKLI TEKNİĞİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ
Öz Tam Metin
M. Cevat YILDIRIM
629 -ÖĞRETMENLERİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMINI YÖNETME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Sema ÇILDIR
630 -FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUAR ARAÇ-GEREÇLERİNİ KULLANIM YETERLİLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE KURAMSAL DENEY TASARLAMA YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Öz Tam Metin
Refik BALAY, Ahmet KAYA, Zekiye DOĞU
631 -ORTAÖĞRETİM PANSİYONLARINDA KALAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Asım YAPICI, M.Oğuz KUTLU, F.Işıl BİLİCAN
632 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER YÖNELİMLERİ
Öz Tam Metin
Taner ALTUN, Selma VURAL
633 -BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE (BİLSEM) GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN MESLEKİ GELİŞİM VE OKUL GELİŞİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Zekeriya MIZIRAK,Gülbahar BOYACI
634 -THE EFFECTS OF PUBLIC EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY (1970-2009)
Öz Tam Metin
Nihat AYDENİZ, Mustafa ÖZDURAN
635 -İMKB-100’DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERDE BORÇLANMANIN SERMAYE YAPISINA ETKİLERİNİN REGRESYON ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI
Öz Tam Metin
Nurullah ULUTAŞ, İsmail SÜPHANDAĞI
636 -DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLER İLE ÖĞRENCİ KOMPOZİSYONLARININ YAPISÖKÜM METODUYLA TAHLİLİ
Öz Tam Metin
S. Ercan BAĞÇECİ
637 -EKALTILI DOMİNANT AKORLARIN KURULUMU VE İŞLEVLERİ
Öz Tam Metin
Burçin TÜRKCAN, Pınar GİRMEN
638 -İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞİİR ve RESİMLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
Öz Tam Metin
Hüseyin YAŞAR
639 -SEZAİ KARAKOǒUN ‘TUT' ŞİİRİNİN İMAJBAKIMINDAN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Muhammet Fatih ALKAYIŞ
640 -TÜRKÇENİN HÂL EKLERİ VE FİİL KİPLERİNDE ÇOK TERİMLİLİK SORUNU
Öz Tam Metin
Hakan CAVLAK
641 -AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÜVENLİK KİMLİĞİ
Öz Tam Metin
Zülküf KARA
642 -ORTADOĞU’YU ANLAMADA BİR İMKÂN/SIZLIK OLARAK ARAP SOSYOLOJİSİ
Öz Tam Metin
Bülend Aydın ERTEKİN
643 -ULUSLARARASI SİSTEMDE GÖRSEL-İŞİTSEL MEDYANIN KAMU DİPLOMASİSİ VE KAMUOYU YARATMADAKİ ÖNEMİ: TRT’NİN TÜRKÇE DIŞINDA YAYIN YAPAN KANALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Öz Tam Metin
Mehmet Cüneyt GÖKÇE
644 -İHTİLAFTAN İTTİFAKA
Öz Tam Metin
MUSTAFA SOBA
645 -ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANSLARININ AKADEMİSYENLER TARAFINDAN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Öz Tam Metin
M.Halis ÖZER
646 -CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA BİR YEREL BANKA TEŞEBBÜSÜ: DİYARBAKIR BANKASI (1930- 1939)
Öz Tam Metin
Mehmet KARATAŞ
647 -MAHKEME KAYITLARINA GÖRE XVII. VE XVIII. YÜZYILLARDA DİYARBEKİR’DE GAYRİMÜSLİMLER
Öz Tam Metin
Hadi SAĞLAM
648 -İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDEKİ TE'VİLİN HÜKÜM İSTİNBATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ HAKKINDA ÖRNEKLERLE GENEL BİR DEĞERLENDİRME (YORUMBİLİM TEKNİĞİ)
Öz Tam Metin
Orkide AKPINAR, F.Selda ÖZ
649 -GERÇEKLİK TERAPİSİ: ÖZELLİKLER, TEMEL KAVRAMLAR, TEDAVİ, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME
Öz Tam Metin
Kemal KAYIKÇI- Şenol ŞARLAK
650 -İLKÖĞRETİM OKULLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMENLERİN SİCİL UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Yüksel GÜNDÜZ, Aydın BALYER
651 -YÜKSEKÖĞRETİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM VE YENİLEŞMEYE İLİŞKİN
Öz Tam Metin
İbrahim Seçkin AYDIN
652 -MİKRO ÖĞRETİM TEKNİĞİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖGRETİMİ PLANLAMA, UYGULAMA VE DEGERLENDİRME
Öz Tam Metin
Zuhal CAFOĞLU, Veysel OKÇU
653 -GENÇLİK SORUNLARI:SİİRT İLİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Nihat BAYAT
654 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI ANLATIMLARINDA SÖZCÜK SEÇİMİ VE SÖZDİZİM HATALARI
Öz Tam Metin
Mustafa KARABULUT
655 -ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN CENGİZ AYTMATOV’UN “DİŞİ KURDUN RÜYALARI” ROMANI
Öz Tam Metin
Gökhan KAHVECİ, Zülfü DEMİRTAŞ
656 -ÖĞRETMENLER İÇİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Oğuz Serdar KESİCİOĞLU
657 -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Muhammed TURHAN, Zübeyde YARAŞ
658 -LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE DENETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKISI
Öz Tam Metin
Tuba ÇENGELCİ
659 -SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARARLANILAN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ
Öz Tam Metin
Yunus Emre ÖZER, İbrahim Güray YONTAR
660 -KENT GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN BİR UNSUR OLARAK DİLENCİLİK
Öz Tam Metin
Nurettin BELTEKİN, Somayyeh RADMARD
661 -TÜRKİYE’DE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Abdulhamit GÜMÜŞLÜ
662 -GÜNÜMÜZDE SİNEMA VE GRAFİK TASARIMDA KİTSCH SORUNU
Öz Tam Metin
Melis OKTUĞ ZENGİN
663 -TÜRKİYE’DE ALKOL REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN MEDYA ORTAMINDAKİ YANSIMALARI
Öz Tam Metin
Cemal BALTACI, Reina ZENELAJ
664 -DEMOCRACY PROMOTION IN ALBANIA
Öz Tam Metin
Emine ÇAKMAKÇI, Nilüfer ÖZABACI
665 -DRAMA YOLU İLE KARAR VERME BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI
Öz Tam Metin
Kemal ÖZGEN, Serkan NARLI, Hüseyin ALKAN
666 -MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM SIKLIĞI ALGILARININ İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Salih YEŞİL
667 -KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR: LİDERLİK AÇISINDAN TEORİK BİR DEĞERLENDİRME
Öz Tam Metin
Mustafa YÜCEL
668 -TOPLAM HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Ali Rıza SAKLI
669 -FORDİZM’DEN ESNEK ÜRETİM REJİMİNE DÖNÜŞÜMÜN KAMU YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Öz Tam Metin
Alaattin DİKMEN
670 -DİYARBAKIR’DA SAHABE KABRİ OLAN HZ. SÜLEYMAN TÜRBESİNDE YAPILAN DİNÎ/GELENEKSEL UYGULAMALAR
Öz Tam Metin
Musa ÖZTÜRK
671 -KAPİTALİZMİN ARZU ÜZERİNDEN ÜRETİMİ YA DA ARZUNUN NESNELEŞ(TİRİL)MESİ
Öz Tam Metin
Feridun BİLGİN
672 -TUNUS ÜZERİNDE OSMANLI-İSPANYOL HÂKİMİYET MÜCADELESİ (XVI. ASIR)
Öz Tam Metin
Gökhan AKSOY, Fatih GÜRBÜZ
673 -“YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR” ÜNİTESİNDE GRUP ARAŞTIRMASI VE BİRLİKTE ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Öz Tam Metin
Ayça KANGAL
674 -MUTLULUK ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME VE TÜRK HANEHALKI İÇİN BAZI SONUÇLAR
Öz Tam Metin
Gökhan TUNCEL, Bekir GÜNDOĞMUŞ
675 -GÜNEYDOĞUDA YAŞANAN KÖY BOŞALTMA HADİSELERİNİN SİYASAL YANSIMALARI VE ŞIRNAK İL ÖLÇEĞİNDEKİ SEÇMEN TERCİHİNE ETKİSİ
Öz Tam Metin
Dilek TANIŞLI, Nilüfer Y. KÖSE
676 -SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GENELLEME SÜRECİNDEKİ BİLİŞSEL YAPILARI: BİR ÖĞRETİM DENEYİ
Öz Tam Metin
Zeynep HAMAMCI, Feride BACANLI, Hüseyin DOĞAN
677 -İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE EĞİTSEL KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Mehmet Akif HELVACI, Hüdayi BAŞIN
678 -OKUL YÖNETİCİLERİNİN KULLANDIKLARI MOTİVASYON YAKLAŞIMLARI (UŞAK İLİ ÖRNEĞİ)
Öz Tam Metin
M.Nuri GÖMLEKSİZ, Faysal ÖZDAŞ
679 -SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ KONULARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Birsen BAĞÇECİ, İsmail KİNAY
680 -ÖĞRETMENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Mustafa YILDIZ, Kasım YILDIRIM, Seyit ATEŞ, Çetin ÇETİNKAYA
681 -YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE UYARLAMASI
Öz Tam Metin
Çiğdem KAN
682 -SINIFTA EŞİTLİKÇİ DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Talip ÖZDEMİR, Ahmet BOZAK
683 -Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Almış Oldukları Ödüller ile Sicil Başarı Puanları ve Diğer Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi
Öz Tam Metin
Çağlar ÇAĞLAR, Celal Teyyar UĞURLU, Hasan GÜNEŞ
684 -TEACHERS’ VIEWS CONCERNING THE FUNCTION OF GOSSIPS IN PRIMARY SCHOOLS
Öz Tam Metin
Ramazan SEVER, Erol KOÇOĞLU
685 -SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ COĞRAFYA KONULARINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ/DİYARBAKIR MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Semra DEMİR, Güneş KORKMAZ
686 -YABANCI DİL ÖĞRENME YAZILIMLARININ ÖĞRENCİLERİN DİNLEMEve KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ: ROSETTA STONE ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Ahmet SÜRÜCÜ, Ramazan BAŞTÜRK, Hakan ÖZDEMİR
687 -FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ
Öz Tam Metin
İbrahim Hakan KARATAŞ
688 -TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KONUMLARI VE İŞLEVLERİNE YÖNELİK STK YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Etem YEŞİLYURT
689 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK ALGILARI
Öz Tam Metin
Yusuf AYMANKUY, Uğur CEYLAN
690 -AİLELERİN TURİSTİK ÜRÜN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN ROLÜ (YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA)
Öz Tam Metin
Erkan Turan DEMİREL
691 -YAŞAM AMAÇLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜŞÜNCESİNİ BİÇİMLENDİRMESİ
Öz Tam Metin
Bahar BURTAN DOĞAN, Mehmet KAYA
692 -YOKSULLUKLA MÜCADELEDE MİKRO KREDİ SİSTEMİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
İ.Hakkı ERASLAN, Muaz GÜNGÜREN
693 -ENDÜSTRİYEL KÜMELENMELERİN İKTİSADÎ TARİHİ VE GELİŞİM SÜRECİ
Öz Tam Metin
Metin ÇANCI, Muaz GÜNGÜREN
694 -İKTİSADİ YAŞAMDA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ
Öz Tam Metin
Abdullah MUTLU, Kenan TAŞCI
695 -VERGİ DAİRELERİNİN MÜKELLEFE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN VERGİLEMEDE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Yavuz CÖMERT, Gülhan SAĞIR
696 -AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİSİ
Öz Tam Metin
Arzu ORGAN
697 -ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN BULANIK PROMETHEE YÖNTEMİNİN KONTEYNIR SEÇİMİNDE UYGULANMASI
Öz Tam Metin
F. Evren DAŞDAĞ
698 -DİYARBAKIR MELEK AHMET PAŞA CAMİİ ÇİNİLERİ
Öz Tam Metin
Raif KALYONCU
699 -GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Ramazan GÜNAY
700 -DİYARBEKİR AHKÂM DEFTERLERİ VE MUHTEVALARI
Öz Tam Metin
Sadettin BAŞTÜRK
701 -SİCİLL-İ AHVÂL DEFTERLERİNE GÖRE ALİ EMÎRÎ EFENDİ’NİN SİCİL KAYDI
Öz Tam Metin
Fadime Koç DAMGACI, Hasan AYDIN
702 -AKADEMİSYENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI
Öz Tam Metin
Zeki YÜKSEKBİLGİLİ
703 -TÜRK TİPİ Y KUŞAĞI
Öz Tam Metin
Meral GÜVEN, Bilge Çam AKTAŞ, Demet SEVER
704 -DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ PROJESİ UYGULAMALARININ VE KAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Mehmet GÜLTEKİN, Ömür GÜRDOĞAN BAYIR, Nur Leman GÖZ
705 -2004 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YENİ ANLAYIŞLAR: 1998 ÖĞRETİM PROGRAMINDAN FARKLILIKLARI AÇISINDAN BİR İNCELEME
Öz Tam Metin
Çağlar ÇAĞLAR
706 -EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ADALET ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Öz Tam Metin
Ayşe ÖZTÜRK SAMUR, Sema SOYDAN
707 -OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNDE SORU SORMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Sevilay ŞAHİN, Bilsen Arıkan ÇEPER
708 -İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI (İKS) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE
Öz Tam Metin
Gözde AKYÜZ
709 -ÖĞRENCİLERİN OKUL DIŞI ETKİNLİKLERE AYIRDIKLARI SÜRELER VE MATEMATİK BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Selami YANGIN, Cansu FİLİK İŞÇEN
710 -ÇEVRE EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM VE YAŞANAN SORUNLAR (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Öz Tam Metin
Özge CAN ARAN, Özcan DEMİREL
711 -DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Sadettin PAKSOY, H. Mustafa PAKSOY, Erdal ALANCIOĞLU
712 -KÜRESELLEŞMENİN SOSYO-POLİTİK ETKİLERİ: ARAP BAHARI
Öz Tam Metin
Emel İŞTAR
713 -ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİ
Öz Tam Metin
Ahmet TARCAN
714 -CEP TELEFONU ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN BAYRAM MESAJLARININ DİLSEL ÖZELLİKLERİ
Öz Tam Metin
F. Evren DAŞDAĞ
715 -SERAMİK EĞİTİMİNDE BİR SANAT ESERİ ELEŞTİRİSİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Gülsün ERİGÜÇ, Hüseyin ERİŞ
716 -SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Derya ŞAHİN
717 -POSTMODERNİZM VE FOTOĞRAF
Öz Tam Metin
Gizem ŞİMŞEK
718 -SİYASİ OLAYLARIN KORKU SİNEMASINA YANSIMALARI
Öz Tam Metin
HACER GÜLŞEN
719 -MONTAIGNE VE AHMET HAŞİM’DE AŞK VE KADIN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Öz Tam Metin
Handan DEVECİ, Dilek BELET, Hatice TÜRE
720 -DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE YER ALAN DEĞERLER
Öz Tam Metin
Zakir GÜL ve Serdar Kenan GÜL
721 -SİYASET BİLİMİ PERSPEKTİFİNDEN KAMU POLİTİKALARI: EPİSTEMOLOJİK VE ONTOLOJİK DEĞERLENDİRMELER
Öz Tam Metin
Osman KABAKÇILI
722 -İŞARİ TEFSİRDE SEMBOLİZM
Öz Tam Metin
Mehmet YAZICI
723 -TOPLUMSAL DEĞİŞİM DURUMUNUN ŞİDDET BİÇİMİYLE İLİŞİKİSİ: ABD/AVRUPA - TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
Öz Tam Metin
Zeynep OKTUĞ
724 -ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJİN BİÇİMLENDİRİCİ ETKİSİ
Öz Tam Metin
Emine PANCAR
725 -YEREL BASINA GÖRE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ’DA SİYASİ HAYAT (1954-1957)
Öz Tam Metin
Mahmut Oğuz KUTLU, Şadiye KORKMAZ
726 -DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİNİN İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA ETKİSİ
Öz Tam Metin
İ. Bakır ARABACI, Murat POLAT
727 -DİJİTAL YERLİLER, DİJİTAL GÖÇMENLER VE SINIF YÖNETİMİ
Öz Tam Metin
Sait TÜZEL
728 -MESLEK LİSELERİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
İbrahim Hakan KARATAŞ, Ömer Faruk SÖZCÜ
729 -OKUL YÖNETİCİLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI, TUTUMLARI, VE BEKLENTİLERİ: BİR DURUM ANALİZİ
Öz Tam Metin
Halise Kader ZENGİN
730 -DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DEVLETİN ALEVİLİK ALGISI (KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ)
Öz Tam Metin
Semra KIRANLI, Yusuf YILDIRIM
731 -TECHNOLOGY USAGE COMPETENCIES OF TEACHERS: PRIOR TO FATIH PROJECT IMPLEMENTATION
Öz Tam Metin
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Faysal ÖZDAŞ
732 -ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARININ EĞİTİM DENETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Hülya Gündüz ÇEKMECELİOĞLU, Güler DİNÇEL
733 -ÇALIŞANLARIN İŞ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ KURUMSAL İTİBAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Öz Tam Metin
Ibrahim MERT
734 -GERCEGE UYGUN DEGER MUHASEBESİ’NİN BULGARİSTAN VE ARNAVUTLUK’TA ADAPTASYONU VE FİRMALARİN EKONOMİK PERFORMANSLARİNA ETKİLESİMİ
Öz Tam Metin
Osman ATAY
735 -KOBİ’LERDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU, Süreyya KARSU, Sertaç ÇİFCİ, Pınar AYRANCI IŞIKHAN, Meftune ÖZBAKIR UMUT,
736 -BİLİNÇ ÖNCESİNDEN BİLİNÇ SONRASINA YOLCULUK: OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMASINA DÖNÜK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE KARMA BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Faysal OKUMUŞ, Mehmet METE, Erlan BAKİYEV, İlhan KAÇİRE
737 -UMUTSUZLUK, TÜKENMİŞLİK VE İŞ MEMNUNİYETİ KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: EĞİTİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Öz Tam Metin
Gülbeniz AKDUMAN, Oğuz ERDOĞAN, Zeki YÜKSEKBİLGİLİ
738 -CİRO VE PERSONEL DEVİR HIZI İLİŞKİSİ
Öz Tam Metin
Vildan IŞIK
739 -HOLOGRAFİK SANAT
Öz Tam Metin
Ayse AYÇİÇEĞİ-DINN, Catherine L. CALDWELL-HARRIS
740 -VERTICAL COLLECTIVISM, FAMILY-CONSCIOUSNESS AND URBANIZATION IN TURKEY
Öz Tam Metin
Mehmet KABACIK
741 -XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA HALEP’TE BOŞANMA DAVALARI VE MEHİR
Öz Tam Metin
İhsan Şerif KAYMAZ
742 -ESTABLISHMENT OF THE BRITISH PROTECTORATE IN NORTHERN MESOPOTAMIA DURING THE END OF WORLD WAR I /THE GREAT WAR
Öz Tam Metin
Yaşar BAŞ
743 -ÇAPAKÇÛR KÖPRÜSÜ GEÇİŞ MUKATAASI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER
Öz Tam Metin
Başak Akar YÜKSEL, Yılmaz BİNGÖL
744 -TUNUS'TA ARAP BAHARI: LİBERAL DEMOKRATİK BİR GEÇİŞ
Öz Tam Metin
Erkan ZENGİN
745 -MOODLE UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİNİN ÇEVİRİ DERSİNE UYGULAMASI
Öz Tam Metin
Mustafa SARIBIYIK
746 -ERKEN DÖNEM İSLAM TARİHİNDE MERKEZ-ÇEVRE ÇATIŞMASI
Öz Tam Metin
Ebubekir ÇAKMAK- Filiz CİVELEK
747 -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ MEB ÖZEL ALAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Özge Metin ASLAN
748 -EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FELSEFİ TERCİHLERİNE VE ELEŞTİREL PEDAGOJİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE OLAN ETKİSİ
Öz Tam Metin
Abdülkadir ÖZTÜRK
749 -SOSYAL KAYGIYI AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR
Öz Tam Metin
Abuzer AKGÜN, Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ, Ayça ASLAN, Sinem BERBER
750 -TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Ahmet KAYA, Refik BALAY, Zeynep DEMİRCİ
751 -ORTAÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Tuğba SELANİK AY, Nuray KURTDEDE FİDAN
752 -ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZELERDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Adem BELDAĞ, Ali Faruk YAYLACI
753 -SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Abdullah ADIGÜZEL, Halil KARADAŞ
754 -ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN POZİTİF OKUL YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
Necla MORA
755 -ATAERKİL HEGEMONYANIN MEDYA METİNLERİNDE
Öz Tam Metin
M. Nurullah KURUTKAN, Ali AKAYTAY, Mehmet METE
756 -HASTANELERDE KALİBRASYON MALİYETLERİNİN ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ UYGULAMASI
Öz Tam Metin
Mesut KARAKAŞ
757 -POLITICAL BUSINESS CYCLES IN TURKEY: A MONETARY APPROACH
Öz Tam Metin
Mahsut DEMİROĞLU, Elif TOPAL DEMİROĞLU
758 -TÜRKİYE VE İNGİLTERE KALKINMA AJANSLARI: İNGİLTERE DENEYİMİNDEN ALINABİLECEK DERSLER
Öz Tam Metin
Özlem YALAZ SEÇİM, Özer ALPAR, Seden ALGÜR
759 -ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Mithat YILMAZ, Ebru TOPAKTAŞ
760 -TİPOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN BİLİMSEL DERGİ MAKALELERİNİN OKUNAKLILIK DÜZEYLERİ İLE İLGİLİ AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
İbrahim AKSU, İbrahim APAK
761 -YENİ MAMUL GELİŞTİRME KARARLARINDA MAMUL YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK İŞLETME UYGULAMASI
Öz Tam Metin
Gökhan ÇETİNKAYA, Ergün HAMZADAYI
762 -SESBİRİMSEL METİN DİKTESİ UYGULAMALARININ A2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Öz Tam Metin
Ersan ÖZTEN
763 -ŞEHRISTANI'YE GÖRE KELAMI PROBLEMLERIN MENŞEI
Öz Tam Metin
Cemal AKÜZÜM, Fatma ÖZMEN
764 -EĞİTİM DENETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM, TÜKENMİŞLİK ve İŞ DOYUMUNA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Mihalis KUYUCU
765 -Y KUŞAĞI VE FACEBOOK: Y KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Öz Tam Metin
İlhan TURAN, Selami YANGIN
766 -FARKLI PROGRAMLARDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ “BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK” KAVRAMINA YÖNELİK ALTERNATİF ANLAYIŞLARI VE OLASI NEDENLERİ
Öz Tam Metin
Hilal SIMSIKI, Gül ŞENDİL
767 -BABA KATILIM ÖLÇEĞİ’NİN (BAKÖ) GELİŞTİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Saadet Pinar TEMiZKAN, Gülsün YILDIRIM
768 -SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA ALAN KILAVUZLUĞU UYGULAMASI: KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Canan KOÇ
769 -ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Hakan ERKUŞ, Ahmet UĞUR
770 -NON-LINEAR MARKET BEHAVIOR AT THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE
Öz Tam Metin
Orhan ALDANMAZ
771 -HUKUKTA DUYGULARIN DİRİLİŞİ
Öz Tam Metin
Emir ÜLGER
772 -R.WAGNER'DE MÜZİK FELSEFESİNİN TEMELLERİ
Öz Tam Metin
Hüseyi Fazlı ERGÜL, Mehmet KURTULMUŞ
773 -SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Ahmet YUMUŞAK, Rukiye ŞAHİN
774 -FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Ahmet AYIK, Gönül ŞAYİR
775 -OKUL MÜDÜRLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Öz Tam Metin
Sevin YARAŞIR TÜLÜMCE, Özay ÖZPENÇE
776 -TÜRKİYE'DE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Öz Tam Metin
Özel SEBETCİ
777 -ECZANE ÇALIŞANLARI TARAFINDAN KULLANILAN E-REÇETE SİSTEMİ BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ
Öz Tam Metin
Rohat CEBE
778 -FÜTÜRİZM’İN MÜZİĞE ETKİLERİ VE YENİ ÇALGILAR
Öz Tam Metin
Yaşar BAŞ
779 -MERKEZ VE TAŞRADA YERLEŞİK YENİÇERİ-HALK ÇEKİŞMESİ
Öz Tam Metin
Vildan IŞIK
780 -HOLOGRAFİK SANATTA KULLANILAN HOLOGRAM ÇEŞİTLERİ
Öz Tam Metin
Mustafa SAĞDIÇ, Hilmi DEMİRKAYA
781 -EVALUATION OF INTERDISCIPLINARY TEACHING APPROACH IN GEOGRAPHY EDUCATION
Öz Tam Metin
Nurhilal ŞİMŞEK
782 -MARDİN GELENEKSEL KONUTLARINDA DEĞİŞİM
Öz Tam Metin
Serdar YILDIZ, Sedat KULA
783 -TÜRK KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN ETKİN HALE GETİRİLMESİ: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Süleyman GÖKSOY, Mahmut SAĞIR, Şenyurt YENİPINAR
784 -ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARINDAN UZMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Fatih Bilgili
785 -AVRUPA ANONİM ORTAKLIĞI
Öz Tam Metin
Doç.Dr.Oruç HASANOV
786 -ÖĞRENCİLERİN KİMLİK OLUŞUMUNDA DİYARŞİNASLIK MATERYALLERİNİN ÖNEMİ
Öz Tam Metin
Atınç OLCAY, İbrahim GİRİTLİOĞLU
787 -GAZİANTEP BÖLGESİNDE ŞEHİR TURİZMİNE HİZMET VEREN OTELLERDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
M.Onur BALKAN, A. Emin SERİN, Semih SORAN
788 -ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Lokman TOPRAK, Hala H. ELSAİED, Samah A. MAHMOOD
789 -TURİZMİN YÜKSELEN TRENDİ: SAĞLIK TURİZMİ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Rahman TEMİZKAN, Saadet Pınar TEMİZKAN
790 -A STUDY ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING MODEL FOR UNDERGRADUATE PROGRAMS IN TOURISM
Öz Tam Metin
Mehmet TOK, Süleyman ÜNLÜ
791 -YAZMA BECERİSİ SORUNLARININ İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Yeşim GÜLEÇ-ASLAN, Hande CİHAN, Damla ALTIN
792 -OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUK SAHİBİ ANNELERİN DENEYİMLERİ
Öz Tam Metin
Abidin DAĞLI, Bünyamin AĞALDAY
793 -ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL MUHALİF DAVRANIŞ BİÇİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Cem GENÇOĞLU, Erkan ALKAN, Melike KOÇYİĞİT
794 -BİR MİT OLARAK İYİMSERLİK; KIZLAR MI YOKSA ERKEKLER Mİ DAHA İYİMSER?
Öz Tam Metin
Canan KOÇ
795 -ÖĞRENME SÜRECİNDE ETKİLİ YARDIM İSTEME: BİR ÖZ DÜZENLEME STRATEJİSİ
Öz Tam Metin
Çetin YILMAZ
796 -TÜRKİYE’DE ÜCRETLİ EMEKÇİLERİN PARÇALANMA ÖRÜNTÜLERİ
Öz Tam Metin
Füsun Kökalan ÇIMRIN
797 -KAPİTALİZM, ÇEVRE VE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER
Öz Tam Metin
Taşkın DENİZ
798 -YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİEYTİ'NİN STRATEJİK HAMLELERİ
Öz Tam Metin
Murat ÖZAYDIN
799 -ŞEYH ABDURRAHMAN’A GÖRE NAKŞBENDÎLİĞİN 11 TEMEL ESASI
Öz Tam Metin
Ayşe Derya KAHRAMAN
800 -FÜTİRİST TİPOGRAFİ
Öz Tam Metin
Vildan IŞIK
801 -POLİTİK BİR TİYATRO SAHNESİ OLARAK 11. ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ
Öz Tam Metin
Haluk TANRIVERDİ, Safiye PAŞAĞLU
802 -DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Hakan PEHLİVAN
803 -SUYUN SANATA ETKİSİ
Öz Tam Metin
Nermin EROL, Kurban ÜNLÜÖNEN
804 -TURİZM SEKTÖRÜ UYDU HESAPLARI GÜNCELLEMELERİ VE TÜRKİYE TURİZM İSTATİSTİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ
Öz Tam Metin
İsmail UKAV
805 -ADIYAMAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME FIRSATLARI
Öz Tam Metin
Sumru BAKAN, Seyit GÖKMEN
806 -SERBEST BÖLGELER VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ: GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Nursen VATANSEVER DEVİREN, Onur YILDIZ
807 -İNTERNETİN EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ ETKİLERİ
Öz Tam Metin
Mehmet Halis ÖZER
808 -SERBEST CUMHURİYET FIRKASI’NDA İKTİSADİ DÜŞÜNCE
Öz Tam Metin
Mehmet Burak BULUTTEKİN
809 -18.YÜZYILIN SON DÖNEMİNDE İSTANBUL’DAKİ ESNAF SİSTEMİNİN AHKÂM DEFTERLERİNE GÖRE SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ (1775-1793)
Öz Tam Metin
kemal KAYIKÇI, İzzet ÖZDEMİR, Tayfun YÖRÜK
810 -İL VE İLÇE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME UYGULAMASINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
İbrahim KIR, Şeyda SULAK
811 -EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Öz Tam Metin
M. Lütfullah GÜVENÇ, Sinem VATANARTIRAN
812 -İSTANBUL İLİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENEVİ ÜZERİNE ALGILARINI HİZMET KAVRAMI İLE İNCELEME
Öz Tam Metin
Nergiz KARDAŞ, Şengül S. ANAGÜN, Pelin YALÇINOĞLU
813 -PROBLEM ÇÖZME ENVANTERİNİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE UYARLAMA ÇALIŞMASI: DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ SONUÇLARI
Öz Tam Metin
Meliha Tuzgöl DOST, İbrahim KEKLİK
814 -SÜREKLİ KAYGI, UMUTSUZLUK VE BENLİK SAYGISININ ERGENLERİN RİSKLİ DAVRANIŞLARINI YORDAMA GÜCÜ
Öz Tam Metin
Gökçe KILIÇOĞLU, Nadire Emel AKHAN
815 -SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ
Öz Tam Metin
Nurettin BELTEKİN
816 -İŞGÜCÜ TALEBİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ -İş İlanları Örneği-
Öz Tam Metin
Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, Oylum AKKUŞ İSPİR
817 -İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN YARATICI DRAMA İLE ETKİLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ YAPILANDIRILMASI
Öz Tam Metin
Abdülkadir ÖZTÜRK
818 -REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI 1. SINIF ÖĞRENCİLERİYLE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI
Öz Tam Metin
Yıldız AYANOĞLU, Umut BEYLİK, Fatih ORHAN
819 -TANI İLİŞKİLİ GRUPLARA (DRG) GÖRE HASTANELER VE ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMA: BİR VAKA ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Özge ADAN
820 -TURİSTİK DESTİNASYON İMAJININ PAZAR BÖLÜMLERİ ALGILAMALARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Hasan Hüseyin ÇALI, Fatih TOMBUL
821 -NÖTRLEŞTİRME TEKNİKLERİ VE KENTSEL MEKANDA İŞLENEN HIRSIZLIK SUÇLARI:
Öz Tam Metin
Taner ÇAM
822 -TESTING SOCIAL DISORGANIZATION THEORY FOR THE CAUSES OF INDEX (MAJOR) CRIME INCIDENCE AMONG TURKISH JUVENILES
Öz Tam Metin
Veli BATDI
823 -A META-ANALYSIS STUDY COMPARING PROBLEM BASED LEARNING WITH TRADITIONAL INSTRUCTION
Öz Tam Metin
Fatih Mehmet HARMANCI, Muammer BUÇAK, Erdoğan GÜLTEKİN, Murat GÜLDİBİ
824 -GAZETELERDE POLİS İNTİHAR HABERLERİNİN SUNUMU
Öz Tam Metin
Durdağı AKAN, İsa YILDIRIM, Sinan YALÇIN
825 -OKUL MÜDÜRLERİ LİDERLİK STİLİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ (OMLSÖ)
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Abidin DAĞLI
826 -PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Merdan HEKİMOĞLU
827 -AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE 1982 ANAYASASI’NA GÖRE EGEMENLİK
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Fatih BİLGİLİ
828 -İŞLETMELERDE ÇOK ULUSLU BİRLEŞMELER VE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. M. Cengiz YILDIZ
829 -DİYARBAKIR SANAYİ SİTESİ’NDE ÇALIŞAN ÇIRAKLARIN SOSYO-EKONOMİK VE MESLEKSEL DURUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Öz Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Abidin DAĞLI
830 -TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE LİDERLİK
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Mehmet MURAT/Baş Kom. Özgür UYGUN
831 -POLİSLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Prof.Dr.Zeynel CEBECİ
832 -MERLOT: BAŞARILI BİR ÖĞRENİM NESNESİ AMBARI ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Prof.Dr.Hasan AKGÜNDÜZ
833 -Dünden Bugüne ÇAĞDAŞ TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EĞİTİM
Öz Tam Metin
Doç.Dr.Nihat AYDENİZ/Yrd.Doç.Dr.Cahit AYDEMİR
834 -ENDÜSTRİ İŞLETMELERİNDE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Y.Doç.Dr.Behçet ORAL/Doç.Dr.Hamdi TEMEL ve Elif GÜLER
835 -KİMYA EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN ALGILARI
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÇELİK, Arş. Gör. Abdulvahap ULUÇ
836 -BATI DEMOKRASİSİNDE MEŞRUİYET SORUNU?
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Abidin DAĞLI
837 -AVRUPA KALİTE YÖNETİM VAKFI (EFQM) MÜKEMMELLİK MODELİ VE ÖZDEĞERLENDİRME
Öz Tam Metin
Dr.Ferit KÜÇÜK
838 -ESNEKLİK VE İNSAN KAYNAKLARI
Öz Tam Metin
M. Ali PARLAYAN
839 -İŞGÖRENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMİ VE KAHRAMANMARAŞ’TAKİ ÖZEL SEKTÖR ÜRETİM İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
Öz Tam Metin
Dr.Ahmet ÇELİK
840 -YEDİ KIRAAT
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Cengiz YILDIZ
841 -DİN SOSYOLOJİSİ: UYUŞMA, ÇATIŞMA VE DEĞİŞİM
Öz Tam Metin
Dr. Ali Osman ALAKUŞ
842 -ÖĞRETME - ÖĞRENME SÜRECİNDE UZAKTAN ÖĞRETİM ve TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI
Öz Tam Metin
Arş.Gör.Dr. Şengül Kocaman
843 -LE COMIQUE DANS RHINOCEROS DE IONESCO
Öz Tam Metin
M.HEVEDANLI,B.ORAL,H.AKBAYIN
844 -BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE TAM ÖĞRENME İLE GELENEKSEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI, ÖĞRENDİKLERİNİ HATIRDA TUTMALARI VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Öz Tam Metin
Yard. Doç. Dr. Serhan Alkan İSPİRLİ
845 -ATASÖZLERİMİZ, DEYİMLERİMİZ VE MANİLERİMİZDE GELİN KAYNANA İLİŞKİSİ
Öz Tam Metin
Dr. Ali Osman ALAKUŞ
846 -İLKÖĞRETİM KURUMLARI RESİM-İŞ DERSLERİNDE KRİTERLERE DAYALI ÖLÇÜMLEME VE DEĞERLENDİRME
Öz Tam Metin
Dr. Salahattin ALTUNDAĞ
847 -TÜRKİYE'DE e-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE BU DÖNÜŞÜM YOLUNDA YERİNİ ALAN e-BİLDİRGE PROJESİ
Öz Tam Metin
Dr. Gülbu TORTUMLUOĞLU,Elif KARAHAN,Betül BAKIR,Rukiye TÜRK
848 -KIRSAL ALANDAKİ YAŞLILARIN YAYGIN SAĞLIK PROBLEMLERİNDE BAŞ VURDUKLARI GELENEKSEL UYGULAMALAR
Öz Tam Metin
Özlem TONÇER ve Songül AKIN
849 - GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE KAPARİNİN EKONOMİK GETİRİSİ VE YETİŞTİRİLİCİĞİ
Öz Tam Metin
A.Metin DİKİCİ
850 -KADIN VE ERKEK LİDERLER
Öz Tam Metin
Arslan Topakkaya
851 -MODERN FİZİKTE ZAMAN KONSEPTİNİN DEĞİŞİMİ
Öz Tam Metin
Arş.Gör.Ezeli AZARKAN
852 -1961 VE 1982 ANAYASALARI AÇISINDAN ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASI, YÜRÜRLÜGE GİRİŞİ VE DENETİMİ
Öz Tam Metin
Arş. Gör. Dr. Alp ÖNDAŞ
853 -HEDEF MALİYETLEME VE YALIN YÖNETİM İÇERİSİNDEKİ YERİ
Öz Tam Metin
Doç.Dr.Kurban ÜNLÜÖNEN
854 -TURİZM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİNİN YETKİLİ MERCİLERE ŞİKAYET HAKKI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öz Tam Metin
Dr.Recep Gülşen
855 -2000 TCK TASARISINDA HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇLARI
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Cahit AYDEMİR
856 -DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI, VERİMLİLİK VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Öz Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Cahit AYDEMİR
857 -DİYARBAKIR´DA BULUNAN VAKIFLARIN ENVANTERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Öz Tam Metin

 

|
|
|
                                     “Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Hakemli Bir Dergidir” Web Master: xdizayn.net